Articles

Buněčnou terapii a regeneraci kůže

Editoval: Zhe Li

Těžké popáleniny poškození struktury kůže a kožní buněčné komponenty, základní stavební bloky a stroje pro hojení ran a regeneraci kůže.

Buněčné terapie jako alternativa nebo doplněk zařízení na standardní transplantaci kůže prokázaly terapeutický potenciál na buněčné, molekulární a tkáňové regenerační úrovní ve vážné popáleniny hojení ran. Buněčná terapie může být použita k dodání různých typů živých buněk, které jsou kriticky potřebné pro opravu rány. Dodané buňky by mohly produkovat esenciální molekuly nebo biologické faktory, které regulují proces hojení ran. Kromě toho buněčná terapie v kombinaci s kožní regenerační šablony by umožnit rozvoj lešení-prohlídky kůže, tkáňové inženýrství, které potenciálně držet maximální rozlišení pro spalování hojení ran a kompletní regeneraci kůže.

tato tematická sbírka obsahuje odborné recenze o současných znalostech a náročných problémech v buněčné terapii popálenin. Přestože v posledních desetiletích došlo k významnému pokroku, je třeba ještě vyřešit mnoho náročných problémů, aby se dosáhlo plného dopadu buněčné terapie v péči o popáleniny.

tato série byla publikována v Burns & Trauma.