Articles

Barvy čakry vysvětleny

anatomie Čakry

jaký je význam barvy a její spojení s vašimi sedmi čakrami? Zjistěte více o vědě o barvě a ponořte se do psychologie barev a významu každé ze sedmi barev.

cesta sedmi barvami čakry je v podstatě cesta duhou.

každá z vašich sedmi čaker má odpovídající barvu, která následuje po barvách duhy: červená, oranžová, žlutá, zelená, modrá, indigo a fialová (nebo bílá).

Toto je nejrozšířenější barevný systém pro čakry.

podle mých zkušeností nejsou barvy stabilní a trvalé, jak byste viděli barvy na obrázku.

barvy jsou plynulé, neustále se mění, stejně jako se mění vaše emoce. Barvy viděné ve vašich čakrách mohou být blátivé, vybledlé s velmi malou přítomností barev nebo dokonce příliš nasycené – příliš jasné.

barva čakry označuje váš současný fyzický, emocionální a duchovní stav.

všichni rozpoznáváme spojení mezi barvou a emocemi. Odráží se to v našem jazyce a existuje dokonce odvětví psychologie nazvané „barevná psychologie“, která se zabývá konkrétně barvou a jejím emocionálním dopadem.

existuje mnoho, co se o sobě můžete dozvědět tím, že se dozvíte o barvě.

barva vám poskytuje zrcadlo vašich emocí. Jaká je vaše oblíbená barva? Nosíte určité barvy spektra častěji? Vyhýbáte se určitým barvám? Co cítíte ve svém těle, když vidíte červenou barvu? Nebo modrá barva?

barva je univerzální jazyk-je jednoduchý a přesto velmi hluboký.

než se ponoříme do zkoumání psychologie barev a významu barev čaker, pojďme prozkoumat vědu o barvě.

co je barva?

Čakra Anatomie

Červená barva má nejdelší extinkce. Na druhém konci spektra je fialová, s nejmenší vlnou.

spektrum viditelného světla je součástí elektromagnetického spektra a jeho vlnové délky se pohybují přibližně od 380 do 740 nm.

barva je vlna procházející vesmírem. V závislosti na vlnové délce, prostoru mezi vrcholy-měřeno v nanometrech nm, naše oči registrují různé barvy.

sinusová vlna-je měření energie, které se používá k zobrazení frekvence, vibrací a vln. Jedná se o průběh, jednu frekvenci opakovanou neomezeně v čase.

The Visible Light Spectrum
Color
Wavelength nm
Frequency THz
Red
625 – 740 400 – 484
Orange
590 – 625 484 – 508
Yellow
565 – 590 508 – 526
Green
520 – 565 526 – 606
Blue
500 – 520 606 – 670
Indigo
435 – 500 670 – 700
Fialová
380 – 435 700 – 789

Jak můžeme vidět nebo poznat barvu?

  • fotony vstupují do sítnice, kde jsou transformovány na elektrické impulsy.
  • tyto impulsy se dostávají do mozku elektrochemickými reakcemi v nervových buňkách.
  • mozek pak přenáší tyto reakce do obrazu, který vidíme promítaný mimo naše těla.

proces vidění a rozpoznávání barvy probíhá uvnitř nás a je promítán ven.

jak to souvisí s vašimi sedmi čakrami?

Každé z vašich čaker vibruje na určité frekvenci, a reaguje na různé vibrace (nebo wavelenghts) světla.

Jak jste možná uhodli, kořenová čakra vibruje na frekvenci v 400-484 THz rozsahu, sakrální čakra v 484-508 THz rozsahu, solar plexus čakra v 508-586 THz rozsahu, atd.

v rámci těchto frekvencí a vlnových délek obsahuje každá Barva informace na několika různých úrovních: fyzické, duševní, emocionální a duchovní. Tyto informace lze použít při vyvažování čaker a léčení čaker.

neexistuje jediná barva, která má větší hodnotu než druhá. Barva je prostě to, co je-aspekt spektra viditelného světla s jeho konkrétní frekvencí.

Prozkoumejte barvy svých čaker a dozvíte se o darech a výzvách pro každou čakru:

Barva kořenové čakry

první ze sedmi energetických center, Muladhara je také nejhustší ze všech. Hlavní barva této čakry je červená, což je také nejhustší barva ze všech. Zjistěte více o významu červené a objevte méně známou druhou barvu nalezenou ve středu muladhary.

sakrální čakra Barva

oranžová je barva vaší druhé čakry, která se nachází pod pupkem. Hlavní energií této barvy je tvořivost a pocity. Prozkoumejte barvu sakrální čakry do hloubky a objevte dary a výzvy oranžové barvy.

Barva Čakry Solar Plexus

Žlutá. Střed našeho bytí-barva slunečního svitu a barva třetího energetického centra – solar plexus čakra. Hlavní energií žluté je intelekt. Líbí se vám žlutá barva? Objevte, co znamená žlutá a jak se projevuje ve vašem jemném těle, na čakře solar plexus.

Barva srdeční čakry

zelená je hlavní barva srdeční čakry. Je to barva uzdravení, rovnováhy, klidu a klidu. Zelená přináší celistvost do našich životů a je to barva, která se nejčastěji vyskytuje v přírodě. Prozkoumejte barvu srdeční čakry a objevte její význam.

Barva čakry v krku

čakra v krku je pátá čakra a její barva je modrá. Je to jedna ze tří základních barev. Hlavní energií modré je komunikace a je to barva používaná k uklidnění duše. Prozkoumejte tuto božskou barvu do hloubky, zjistěte, co znamená modrá barva čakry v krku a jak se projevuje na všech úrovních vaší bytosti.

Barva Čakry třetího oka

Indigo je barva šestého energetického centra – vaší čakry třetího oka. Je to barva, která otevírá vědomí a přináší vědomí do vyšších rovin a spojuje nás s duchovním světem. Objevte skryté významy indigové barvy čakry třetího oka.

Barva korunní čakry

fialová je barva korunní čakry a je to barva kosmického vědomí a kosmického vědomí. Je to sjednocující barva, barva jednoty a spirituality. Energie této barvy je velmi hojivá a může uklidnit bolest. Další informace o této duchovní barvě a jejím projevu v korunní čakře.