Articles

Chakra Farger Forklart

Chakra Anatomi

hva er meningen med farge og dens forbindelse med dine syv chakraer? Lær om vitenskapen om farge og fordype deg i farge psykologi og betydningen av hver av de syv fargene.

en reise gjennom de syv chakra farger er i hovedsak en reise gjennom regnbuen.

Hver av dine syv chakraer har en tilsvarende farge som følger regnbuens farger: rød, oransje, gul, grønn, blå, indigo og fiolett (eller hvit).

dette er det mest aksepterte fargesystemet for chakraene.

i min erfaring er fargene ikke stabile og permanente som du vil se farger i et bilde.

fargene er flytende, stadig skiftende akkurat som dine følelser endres. Fargene sett i chakraene dine kan være gjørmete, falmet med svært lite farge til stede, eller til og med for mettet-for lyst.

fargen på en chakra indikerer din nåværende fysiske, emosjonelle og åndelige tilstand.

vi gjenkjenner alle sammenhengen mellom farge og følelser. Det gjenspeiles i vårt språk, og det er enda en gren av psykologi, kalt «color psychology», som omhandler spesielt med farge og dens følelsesmessige innvirkning.

Det er mye du kan lære om deg selv ved å lære om farge.

Color gir deg et speil av dine følelser. Hva er din favorittfarge? Bruker du visse farger i spekteret oftere? Unngår du visse farger? Hva føler du i kroppen din når du ser rød farge? Eller blå farge?

Farge Er et universelt språk – det er enkelt og likevel veldig dypt.

Før vi i dybden utforskning av farge psykologi og betydningen av chakra farger, la oss utforske vitenskapen om farge.

hva er farge?

Chakra Anatomi

Rød farge har den lengste bølgelengden. I den andre enden av spekteret er fiolett, med den minste bølgelengden. det synlige lysspekteret er en del av det elektromagnetiske spekteret og dets bølgelengder varierer omtrent fra 380-740 nm.

Farge Er en bølge som reiser gjennom rommet. Avhengig av bølgelengden, mellomrommet mellom toppene – målt i nanometer nm, registrerer øynene våre forskjellige farger.Sinusbølge-er måling av energi, som brukes til å skildre frekvens, vibrasjon og bølger. Det er en bølgeform, en enkelt frekvens gjentatt på ubestemt tid i tide.

Fiolett
The Visible Light Spectrum
Color
Wavelength nm
Frequency THz
Red
625 – 740 400 – 484
Orange
590 – 625 484 – 508
Yellow
565 – 590 508 – 526
Green
520 – 565 526 – 606
Blue
500 – 520 606 – 670
Indigo
435 – 500 670 – 700
380 – 435 700 – 789

hvordan ser eller gjenkjenner vi farge?

  • Fotoner går inn i netthinnen hvor de forvandles til elektriske impulser.
  • disse impulser når hjernen gjennom elektrokjemiske reaksjoner i nervecellene.hjernen overfører deretter disse reaksjonene til bildet som vi ser projisert utenfor kroppene våre.

prosessen med å se og gjenkjenne en farge skjer i oss selv og projiseres utover.

hvordan relaterer dette seg til dine syv chakraer?

hver av chakraene dine vibrerer ved en bestemt frekvens og reagerer på forskjellige vibrasjoner (eller bølgelengder) av lys. som du kanskje allerede har gjettet, vibrerer rot chakraet med en frekvens innenfor 400-484 thz-området, sakral chakraet innenfor 484-508 THz-området, solar plexus chakra innen 508-586 thz-området, etc. innenfor disse frekvensene og bølgelengdene inneholder hver farge informasjon på flere forskjellige nivåer: fysisk, mental, emosjonell og åndelig. Denne informasjonen kan brukes i chakra balansering og chakra healing.

Det er ingen enkelt farge som har mer verdi enn den andre. Fargen er ganske enkelt hva den er-et aspekt av det synlige lysspekteret med sin spesielle frekvens.

Utforsk fargene på chakraene dine og lær om gaver og utfordringer for hvert chakra:

Root Chakra Color

Den første av de syv energisentrene, Muladhara er også den tetteste av dem alle. Hovedfargen på denne chakraen er rød, som også er den mest tette fargen til alle. Lær om betydningen av rødt og oppdag den mindre kjente andre fargen som finnes i sentrum av muladhara.

Sakral Chakra Farge

Oransje er fargen på din andre chakra, som ligger under navlen. Hovedenergien i denne fargen er kreativitet og følelser. Utforsk fargen på din sakral chakra i dybden og oppdag gaver og utfordringer med oransje farge.

Solar Plexus Chakra Farge

Gul. Sentrum av vårt vesen – fargen på solskinn og fargen på det tredje energisenteret-solar plexus chakra. Den viktigste energien til gul er intellekt. Liker du gul farge? Oppdag hva gult betyr og hvordan det manifesterer seg i din subtile kropp, på solar plexus chakra.

Hjerte Chakra Farge

Grønn Er den viktigste hjerte chakra farge. Det er fargen på helbredelse, balanse, ro og ro. Grønn bringer helhet til våre liv, og det er fargen som oftest finnes i naturen. Utforsk hjerte chakra farge og oppdage dens betydning.

Hals Chakra Farge

hals chakra er den femte chakra og fargen er blå. Det er en av de tre primærfargene. Hovedenergien til blå er kommunikasjon, og det er fargen som brukes til å berolige sjelen. Utforsk Denne Guddommelige fargen i dybden, lær hva blå farge på halschakraet betyr og hvordan det manifesterer seg på alle nivåer av ditt vesen.

Tredje Øye Chakra Farge

Indigo er fargen på den sjette energi sentrum – ditt tredje øye chakra. Det er fargen som åpner bevisstheten og bringer bevissthet til høyere plan og forbinder oss med den åndelige verden. Oppdag de skjulte betydningene av tredje øye chakra indigo farge.

Crown Chakra Farge

Fiolett er fargen på crown chakra og det er fargen på kosmisk bevissthet og kosmisk bevissthet. Det er en samlende farge, fargen på enhet og åndelighet. Energien i denne fargen er veldig helbredende og kan lindre smerte. Lær mer om denne åndelige fargen og dens manifestasjon på crown chakra.