Articles

biosenzory na bázi antén hmyzu pro detekci těkavých látek in situ

antén hmyzu patří mezi nejcitlivější a selektivní chemické snímací orgány v živočišné říši. Hmyz může vnímat pikogramů specifických těkavých organických sloučenin na krychlový metr vzduchu v milisekundách, což je mnohem nižší než detekční limity současných analytických zařízení. Tyto výjimečné snímací schopnosti mají mnoho využití v souvislosti s biotechnologií hmyzu. Živé vzorky nebo jejich části, jako jsou izolované antény nebo jednotlivé proteiny, mohou sloužit jako biosenzory v terénu. Jako těkavé látky se vyskytují v surové směsi v životním prostředí, vědět, které trigger-těkavé látky mají zásadní význam pro hmyz vnímání konkrétních incidentů je velkou hodnotu. Tyto znalosti podporují vývoj selektivních senzorů pro aplikace, jako je detekce požáru. V této kapitole, diskutujeme různé technické postupy pro přípravu a použití biosenzorů na bázi hmyzu pro detekci organických těkavých látek, včetně postupů založených na chování hmyzu, čichové proteiny hmyzu, a biomimetické snímací jednotky. Uvažujeme také o použití těchto aplikací v přenosných zařízeních mimo laboratoř v terénních podmínkách.