Kuukausi: joulukuu 2021

Articles

out-of-state

Out-of-State Merit Scholarships for Fall 2021 STEP 1: Competitive Scholarship Application for priority vastine for competitively awarded scholarships, entering fuksi on hyväksyttävä ennen Tammikuuta 15

Share
Articles

Bookshelf

Definition/Introduction the factors that impacting ”change behavior” has been significantly researched, yet one model is the standard-bearer for change. Transtheoreettinen malli (TTM) ja sen helposti

Share
Articles

What is a Double Merle?

Double Merle on yleisnimitys homotsygoottisille merleille (koirille, joilla on 2 kopiota merle-geenistä). Myös lyhennettä ” MM ” käytetään yleisesti (geneettinen pikakirjoitus Merle-geenin 2 kopiolle). Nämä

Share
Articles

Adam the Automator

Hate it or love it; sähköposti on kaikkialla. Protokolla kyseisen sähköpostin siirtämiseksi kaikkialla on SMTP, ja SMTP ”reitittimet” ovat SMTP-releitä. SMTP-releiden käyttöönotto vaihtelee eri järjestelmissä,

Share
Articles

Limbinen järjestelmä

limbisen järjestelmän rakenteet ja vuorovaikutusalueet liittyvät motivaatioon, tunteisiin, oppimiseen ja muistiin. Limbisessä järjestelmässä subkorttiset rakenteet kohtaavat aivokuoren. Limbinen järjestelmä toimii vaikuttamalla hormonitoimintaan ja autonomiseen hermostoon.

Share