Articles

påven Francis

Jorge Mario Bergoglio är den första jesuiten påven och den första från Amerika.
han föddes i Buenos Aires 1936 i en familj av italienska invandrare, hans far Mario arbetar som revisor vid järnvägarna och hans mor Regina Sivori ägnas åt att höja sina fem barn. Efter examen som kemitekniker valde han sedan prästadömet och studerade vid stiftets seminarium Villa Devoto. 1958 gick han in i noviate of the Society of Jesus. Efter att ha kommit tillbaka från Chile, där han hade perfektionerat sina studier, tog han en examen i filosofi 1963 och därefter tänkte han Psykologi och filosofi i flera prestigefyllda högskolor och institutioner. 1969 ordinerades han till präst och 1973 blev han officiellt en del av Jesu samhälle. Under det följande decenniet, utsedd till viktiga positioner, kunde han resa till Spanien och Tyskland för att slutföra ytterligare studier, tills han nominerades biskop under påven Johannes Paulus II 1992. Han blev kardinal nio år senare, 2001. Under denna tid han bemannade sin pastorala verksamhet i is land samtidigt täcker viktiga roller inom kyrkans institutioner.
under 2005 conclave, efter Johannes Paulus II död, hade han resulterat som den näst mest röstade kandidaten till påvedömet efter den nyvalda påven Joseph Ratzinger.Efter Benedictus XVIs avgång, i början av 2013, en mindre än tjugosex timmars konklav som heter Jorge Mario Bergoglio som påve.