Månad: november 2021

Articles

Varning: All Sepsis är svår Sepsis

i kodnings-och kliniska dokumentationssamhället försöker vi fortfarande reda ut sepsis. I min tidigare artikel om detta ämne (https://www.icd10monitor.com/sepsis-then-and-now-how-the-oldest-disease-continues-to-plague-providers-part-ii) gjorde jag några rekommendationer om hur man

Share