Articles

varför långsamma loriser inte är lämpliga husdjur

• långsamma loriser är nattliga djur. Därför hålls i ett starkt upplyst rum otroligt obekväma och orsakar smärta och lidande.
• långsamma loriser kan inte uttrycka naturliga beteenden i fångenskap. I naturen reser de långa sträckor på natten i sitt sökande efter mat, vilket gör inneslutning i en liten bur otroligt grym.
• i naturen skulle den långsamma loris mata på en komplex diet av frukt och insekter, ägare kämpar ofta för att möta dessa speciella kostbehov. Detta leder till fetma såväl som andra allvarliga hälsoproblem som: infektion, lunginflammation, diabetes, metabolisk bensjukdom och undernäring.
• långsamma loriser har en giftig bit som är skadlig för människor. Vanligtvis klipps tänderna men om tänderna fortfarande är intakta blandar de gift som utsöndras från en körtel inuti överarmen med saliv för att leverera en giftig Bit. Detta kan orsaka anafylaktisk chock och till och med död hos människor.
* det är olagligt i många länder att hålla en loris som husdjur. De flesta länder har regler mot inköp av exotiska arter (inklusive långsam loris). Det är mycket tveksamt om någon långsam loris skulle hållas som husdjur lagligt.
• långsamma loriser är i allvarlig fara för utrotning, med det största hotet mot överlevnad är den olagliga handeln med vilda djur. Att ha en långsam loris som husdjur uppmuntrar handeln och driver därför dessa extraordinära djur närmare utrotning.
• de använder urin för att markera sitt territorium-vilket gör dem ganska illaluktande!