Articles

Aamunkoiton kertosäe (linnut)

aamunkoiton kertosäe syntyy, kun linnut laulavat uuden päivän alkaessa. Lauhkeissa maissa tämä on huomattavinta keväällä, kun linnut joko puolustavat pesimäaluetta, yrittävät houkutella puolisoa tai kutsuvat laumaa. Tietyssä paikassa on tavallista, että eri lajit laulavat aamunkoittoa eri aikaan. Ecuadorin metsää tutkittaessa saatiin selville, että korkeammalla puissa istuvat linnut ja suuremmilla silmillä varustetut linnut tuppaavat piipahtamaan ensin. Korrelaatiot voivat johtua siitä, että molemmat korreloisivat myös linnun havaitseman valon määrän kanssa.

Moller tutki toistotekniikalla mustakuhan (Oenanthe leucura) laulamisen vaikutuksia sekä lajitovereiden että heterospesialistien käyttäytymiseen. Havaittiin, että laulaminen lisääntyi kummassakin ryhmässä Vehniäisen vaikutuksesta. Moller ehdotti, että lintujen laulun aamu – (ja iltahämärä) kertosäettä voidaan lisätä sosiaalisella fasilitoinnilla, joka johtuu sekä salaliittolaisten että heterospecificien laulusta.

joillakin alueilla, joilla linnusto on laaja ja linnut laulavat, aamunkoiton ääni voi vaikeuttaa aamun aikaista nukkumista.