Articles

Leverage 4Cs markkinoinnin yrityksesi kasvua

Jos usein seuraa markkinointijulkaisuja ja online-foorumeilla, olet ehkä kuullut buzzword ”4Ps” monta kertaa. 4PS: n elementit ovat tuote, hinta, edistäminen ja paikka (Jakelu). Ajan myötä markkinoijat keksivät argumentteja ja ehdotuksia 4PS-lähestymistavan ja sen konseptin parantamiseksi ja laajentamiseksi. Yksi kritiikki 4Ps-lähestymistapaa kohtaan on se, että se ei keskity ihmisiin (ts., työntekijät), vaikka ne ovat välttämättömiä, erityisesti henkilökohtaisen myynnin yhteydessä business-to-business (b2b) – markkinoilla. Siksi markkinoinnin asiantuntijat esittivät monia teorioita; yksi niistä on ehdotus vaihtoehtoisesta 4Cs markkinoinnista.

markkinoinnin 4C: n käyttöönotto on aiheuttanut merkittävän muutoksen liiketoimintakäytännöissä. Saatat nähdä 4C-mallin leijuvan markkinointimaailmassa, mutta oletko miettinyt, mikä se on ja miten ymmärtää sen vaikutukset Täysin?

Jos olet, on korkea aika valottaa, mitä ”4Cs markkinointi” tarkalleen tarkoittaa ja miten se toimii tänä alati muuttuvana bisnesaikakautena.

katsaus Robert Lauterbornin vuonna 1990 kehittämään 4Cs-Markkinointimalliin

, 4Cs of marketing on päivitetty 4PS-luokitusjärjestelmä. Hänen 4Cs markkinoinnin malli on siirtynyt painopiste tuottajilta kuluttajille, ja tullut parempi suunnitelma pienemmille yrityksille, jotka markkinoivat kapealla yleisölle.

4Cs: n markkinointi-idean syntymisen taustalla oli se, että yhä useampi yritys tuotti tavaroita, mutta ei pystynyt myymään kaikkia. Asiakaskeskeisyydellään markkinoinnin 4Cs-malli on askel pois perinteisestä massamarkkinoinnin konseptista. Massamarkkinoinnissa tuotetta myyvät yritykset pitävät yleisöjä yleensä vain ”suurena ominaisuutena”, jolla ei ole syvällistä käsitystä siitä, mitä asiakas haluaa tuotteelta. The 4Cs of Marketing model ohjaa toimintaa kohti niche markkinointi sijaan, jossa keskustelu on lähempänä one-to-one, ja se vaatii enemmän vaivaa ymmärtää, kuka asiakas on ja mitä heidän todelliset tarpeet ovat.

(Source)

uusien elementtien lisäämisen sijaan Lauterbornin 4Cs-markkinointi tarjoaa erilaisen ja ajankohtaisen näkemyksen klassisesta 4Ps-markkinointimiksauksesta. Pohjimmiltaan markkinoinnin 4Cs korostaa kuluttajakeskeisyyden merkitystä markkinointimiksauksen lähestymistavassa. Se lähtee nykyaikaisen ja valistuneen kuluttajan näkökulmasta, joka kohtaa laajan valikoiman tuotteita ja palveluita ylikyllästetyillä markkinoilla.

mitkä ovat markkinoinnin 4Cs?

Lauterbornin mielestä 4Ps-malli ei ole enää relevantti ja hyödyllinen auttamaan nykypäivän markkinoijaa käsittelemään mitään todellisia ongelmia. Hän luetteli sen sijaan tarpeellisiksi katsomiaan muuttujia. Hän aloitti 4Cs of marketing-mallin ”kuluttaja haluaa ja tarvitsee” kriittisenä painopisteenä tuotelähtöisille yrityksille, jotka pyrkivät tekemään tuotteita, joita asiakas ei halua. Hänen toinen ” C ”markkinointi on” kustannukset tyydyttää ” perustuu merkityksettömyys hinnan joukossa monia tekijöitä. Kolmas tekijä on ”mukavuus ostaa”, joka on jännittävä käsite hustling työtä ja elämää nykyään. 4C-mallin viimeinen muuttuja on ”communication”, jossa ehdotetaan, että tarjolla olevan ja manipuloivamman promootion sijaan viestinnän tulisi pysyä kaksisuuntaisena keskusteluprosessina asiakkaan ja YRITYKSEN välillä.

  kuluttajien toiveet ja tarpeet

markkinoinnin 4Cs: n mukaan tarinan aloittamisen sijaan itse tuotteella tulisi keskittyä myymään vain sitä, mitä asiakas erityisesti haluaa ostaa. Ei voi valmistaa tuotteita ja sitten yrittää myydä niitä massamarkkinoille. Erinomainen esimerkki tästä lienee Nokia, joka tekee paljon tuotteita, mutta ei tyydytä asiakkaiden tarpeita ja toiveita.

markkinointiprosessi vaatii markkinoijia käyttämään aikaa sen tutkimiseen, mitä asiakkaat haluavat ja tarvitsevat, ja sitten houkuttelemaan heitä yksi kerrallaan jollakin, mitä kukin haluaa. Vain tällä yksityiskohtaisella ymmärryksellä yritys onnistuu myymään tarkasti, mitä asiakkaat haluavat ostaa.

(Source)

tietenkin jokaisen markkinointistrategian ytimessä on itse tuote, mutta tämä on kuitenkin vain jäävuoren huippu, sillä tuotteen täytyy olla jotain, mitä asiakkaat pitävät toivottavana. Myös, on oltava jotain ainutlaatuista tuotteissasi, joka auttaa heitä erottumaan kaikista muista kilpailijoista. Tehokkaimmat toimet tämän saavuttamiseksi ovat:

 • kohdeasiakkaiden sekä oikeiden hyödyntämättömien markkinoiden ymmärtäminen
 • ole selvillä tuotteiden arvosta ja kehitä tuotetta sen sijaan, että yrittäisit sovittaa valmiin tuotteen markkinoille
 • tuotetestaus tulee kriittiseksi sekä tuotemuuttujan että mukautetun muuttujan.

on sanonta, joka vastaa täsmälleen tätä ”markkinoinnin ensimmäistä C: tä”, ja se on ” jos sen rakentaa, ne tulevat.”Useimmissa tapauksissa sinun täytyy selvittää, mitä ihmiset haluavat ja sitten” rakentaa ” se heille; tämän seurauksena he tulevat ostamaan sinulta.

  kustannukset

oikein ymmärrettynä kustannusmuuttuja antaa enemmän tietoa asiakkaasta kuin hinta. Hinta on vain osa kokonaiskustannuksista, jotka aiheutuvat asiakkaiden toiveiden ja tarpeiden tyydyttämisestä. Asiakas kantaa paljon enemmän kuluja hankkiessaan tavaroita ja palveluita. Markkinointimallin kustannusosajoukko 4Cs sisältää sekä rahallisia että ei-rahallisia kustannuksia. Alla muutamia niistä:

 • Hinta – rahasumma, jonka kuluttaja on valmis maksamaan tavaran tai palvelun hankkimisesta.
 • hankkimisesta aiheutuvat lisäkustannukset – ylimääräiset kulut, joita saattaa aiheutua ostaessasi tuotteita (bensaa myyjän sijaintiin ajamiseen, aikaa ja rahaa tuotteiden tutkimiseen)
 • omantunnon kustannukset – kuvittele pyörittäväsi yritystä, joka myy sianlihaöljyä sisältäviä kakkuja. Muslimikuluttajillesi saattaa aiheutua omantunnon Hinta, kun he ostavat ja syövät kakkujasi.
 • Vaihtoehtokustannus – tällä tarkoitetaan etua, jonka kuluttaja olisi voinut saada, mutta luopunut ostaakseen tuotteensa ja palvelunsa.

(Source)

monet markkinoijat ymmärtävät väärin, että tuotteen oston ensisijainen motiivi on hinta; mutta jos tietty hinta alittaa kustannukset, joilla tavoitellaan markkinoita, yritys on epäedullisessa asemassa. Sen sijaan keskittyminen arvoon kuluttajien tarpeiden tai tarpeiden tyydyttämiseksi arvostaa olennaisia tietoja kuin vain ostohintaa. Tämän markkinointitekijän korostaminen avaa yrityksille mahdollisuuden lisätä tuotteidensa määrää ja vähentää kustannuksia tyydyttävällä tavalla toimenpiteillä, joilla on vähäinen vaikutus yrityksen tulokseen.

  ostamisen helppous

kolmas tekijä 4Cs-markkinointimallissa on ostamisen helppous, ei vain paikka tai jakelu. Mukavuus ostaa on jännittävä käsite, kun elämme 24/7 aina päällä maailmassa. Verkkokaupan, luottokorttien ja älypuhelimien yleistyminen on tehnyt tuotteiden tarjoamisesta asiakkaalle aivan uuden pelin. Asiakas on vapaa käymään fyysisessä paikassa vastaamaan tarpeeseen, koska käsite ostoksia klo 9 ja 5 p. m on mennyt.

(Source)

erilaisten ostoskanavien synty ja helppous vaativat markkinoijia keskittymään:

 • tarjoaa mukavuutta jatkuvan muutoksen ja sopeutumisen kautta perinteisten ja jäykkien jakelukanavien sijaan
 • tutkia ja selvittää kaikki mahdolliset kanavat, joita asiakkaat saattavat harkita ostaessaan tuotteita
 • havaita ja poistaa kaikki esteet, joita asiakkaat kohtaavat ostaessaan tuotteita ja palvelut

yritykset jättävät usein huomiotta 4C-mallin mukavuusnäkökulman, koska ne priorisoivat suuremmat voittomarginaalit asiakkaan mukavuuteen nähden, kuitenkin pitkällä aikavälillä, mukavuus kuluttajille voi tuoda takaisin enemmän etuja tuotemerkin.

  viestintä

samaan aikaan perinteinen markkinointisekoitus käyttää myynninedistämistä välineenä, jolla tuodaan kaikki tiedot tuotteista ja palveluista asiakkaiden eteen; se tuntuu yhä vaikealta kapealla markkinarakolla. Siksi communication – viimeinen 4C-malli-on suotuisampi. Internetin ja sosiaalisen median kehittymisen myötä viestintä toimii paljon laajempana keskittymänä koko ostokokemukseen.

(Source Ostajan ja myyjän välillä on muutakin kuin ”antaa ja ottaa”-Suhde. Mainonnan pitäminen viestintämuotona voi auttaa markkinoijaa ymmärtämään yleisöään paremmin, mikä epäsuorasti edistää myyntiä ja asiakasuskollisuutta.

johtopäätös

markkinoinnin 4Cs on olennainen osa suunnittelu-ja toteutusprosessia missä tahansa yritysyrityksessä, koska se sopii paremmin pienempien yritysten tarpeisiin, joilla ei ole ollut vahvaa brändipääomaa. Lisäksi ihmisten ei pitäisi pitää 4Cs-mallia perinteisen 4Ps-markkinointimallin korvaajana, koska yhdessä ne voivat auttaa yrityksiä tasapainottamaan tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamista vastaamalla asiakkaidensa muuttuviin tarpeisiin.

riippumatta siitä, käytätkö 4PS -, 7Ps-tai 4Cs-markkinointimallia, tärkeintä on muistaa tunnistaa ja ymmärtää kohdekuluttajat sekä heidän halunsa ja tarpeensa. Ja sitten, voit tarjota räätälöityjä tuotteita ja palveluita, jotka ovat merkityksellisiä heille ja voi johtaa lisääntyneeseen myyntiin.

Author Bio:
Haley on Avada Commercen sisällöntuottaja. Kun hän ei tee töitä ja opettele verkkokauppaa, hän jumittuu matkaseikkailuihin, ruokaan ja kirjoihin. Kasvaessaan hän haluaa lukea, oppia ja kokea yhä ajankohtaisempia asioita sopeutuakseen tähän alati muuttuvaan maailmaan.

Tilaa uutiskirje

tilaa uusimmat Magento-uutiset