Articles

sopimustyypit-voimassaolon perusteella

nyt kun tiedät, mikä sopimus on, pystytkö tunnistamaan eri sopimustyypit? Asianmukainen tieto sopimustyypeistä on tärkeää, koska sen avulla voit päättää sopimuksen oikeudellisista seuraamuksista. Tässä näemme erityyppisiä sopimuksia, jotka luokitellaan niiden voimassaolon mukaan.

sopimustyypit voimassaolon perusteella

Intian vuoden 1872 Sopimuslain 2 luku käsittelee mitätöitäviä ja mitättömiä sopimuksia. Pätevyyden tai täytäntöönpanokelpoisuuden perusteella meillä on viisi erityyppistä sopimusta, jotka on esitetty alla.

voimassa olevat sopimukset

voimassa oleva sopimus sellaisena kuin sitä käsitellään aihepiirissä ”sopimuksen olennaiset osat” on oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sopimus. Sen on täytettävä kaikki sopimuksen olennaiset vaatimukset.

sopimustyypit - voimassaolon perusteella

mitätön sopimus tai sopimus

lain 2 pykälän j momentissa mitätön sopimus määritellään ”sopimukseksi, joka lakkaa lain mukaan olemasta täytäntöönpanokelpoinen, tulee mitättömäksi, kun se lakkaa olemasta täytäntöönpanokelpoinen”. Tämä tekee mitättömiksi kaikki sopimukset, jotka eivät ole tuomioistuimen täytäntöönpanokelpoisia.

olemme jo esittäneet esimerkkejä tällaisista sopimuksista ”sopimuksen perusasioissa”.

esimerkki: A suostuu maksamaan B: lle Rs 10 000: n summan 5 vuoden jälkeen RS: n lainaa vastaan. 8,000. A kuolee luonnollisista syistä 4 vuodessa. Sopimus ei ole enää voimassa, ja se tulee mitättömäksi, koska sovittuja ehtoja ei voida panna täytäntöön.

mitätöitävissä oleva sopimus

tämäntyyppiset sopimukset määritellään lain 2§: n i alakohdassa: ”Sopimus, joka on lain mukaan täytäntöönpanokelpoinen yhden tai useamman sopimuspuolen valinnan mukaan, mutta ei toisen tai muiden valinnan mukaan, on mitätöitävissä oleva sopimus.”Tämä voi tuntua vaikealta pään kiertämiseksi, mutta harkitse seuraavaa esimerkkiä:

Oletetaan, että henkilö a suostuu maksamaan Rs-summan. 10 0000 henkilölle B antiikkituolista. Tämä sopimus olisi voimassa, ainoa ongelma on, että henkilö B on alaikäinen eikä voi laillisesti tehdä sopimusta.

Tämä sopimus on siis A: n kannalta pätevä ja B: n kannalta ”mitätön” sopimus. Kun B: stä tulee majuri, hän voi suostua ehtoihin tai olla hyväksymättä niitä. Tämä on siis mitätön sopimus.

mitätön sopimus on voimassa oleva sopimus. Mitätöidyssä sopimuksessa vähintään yhden osapuolen on sitouduttava sopimusehtoihin. Esimerkiksi henkilö a yllä olevassa esimerkissä.

toinen osapuoli ei ole sidottu ja voi halutessaan hylätä tai hyväksyä sopimusehdot. Jos he niin päättävät hylätä sopimuksen, sopimus mitätöidään. Muussa tapauksessa mitätöitävä sopimus on voimassa oleva sopimus.

laiton sopimus

sopimus, joka johtaa siihen, että yksi tai kaikki osapuolet rikkovat lakia tai eivät mukaudu seuran normeihin, katsotaan tuomioistuimen mukaan laittomaksi. Myös yleisen järjestyksen vastainen sopimus on laiton.

laittomasta sopimuksesta voidaan mainita useita esimerkkejä. Esimerkiksi A suostuu myymään huumeita B: lle.vaikka sopimuksessa on kaikki voimassa olevan sopimuksen olennaiset osat, se on silti laiton.

laittomat sopimukset katsotaan mitättömiksi, eivätkä ne ole lain mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Kuten säädöksen 2§: n g momentissa todetaan: ”Sopimuksen, jota ei voida panna täytäntöön lailla, sanotaan olevan mitätön.”

näin voidaan sanoa, että kaikki laittomat sopimukset ovat mitättömiä, mutta päinvastainen ei pidä paikkaansa. Sekä mitättömät että laittomat sopimukset eivät ole lain mukaan täytäntöönpanokelpoisia. Laittomat sopimukset ovat itse asiassa mitättömiä alusta alkaen (alusta tai alusta).

myös laittomien sopimusten rikosnäkökohtien vuoksi ne ovat lain mukaan rangaistavia. Kaikki osapuolet, joiden todetaan sopineen laittomasta lupauksesta, joutuvat oikeuden eteen.

Täytäntöönpanokelvottomat sopimukset

Täytäntöönpanokelvottomat sopimukset tehdään lain mukaan täytäntöönpanokelvottomiksi joidenkin teknisten seikkojen vuoksi. Sopimusta ei voi panna täytäntöön kumpaakaan osapuolta vastaan.

esimerkiksi A suostuu myymään B: lle 100 kiloa riisiä 10 000: lla/ -. Mutta Yhdysvalloissa oli valtava tulva ja kaikki riisisadot tuhoutuivat. Sopimusta ei voi panna täytäntöön, eikä sitä voi panna täytäntöön kumpaakaan osapuolta vastaan.

Ratkaistut esimerkit Sopimustyypeistä

Q1: Luetelkaa tärkeimmät erot mitättömän ja mitättömän sopimuksen välillä?

vastaus: Seuraava taulukko havainnollistaa merkittäviä eroja mitättömän ja mitättömän sopimuksen välillä.

mitätön sopimus mitätön sopimus
”sopimus, joka lakkaa olemasta lain mukaan täytäntöönpanokelpoinen, tulee mitättömäksi, kun se lakkaa olemasta täytäntöönpanokelpoinen”. ”sopimus, joka on lain mukaan täytäntöönpanokelpoinen yhden tai useamman sen osapuolen, mutta ei toisen tai muiden, valinnan mukaan, on mitätöitävissä oleva sopimus.”
sopimus mitätöidään, jos joko siitä puuttuvat olennaiset osat, laki muuttuu rajusti tai sopimusehdot muuttuvat niin, ettei sopimusta ole enää mahdollista panna täytäntöön tuomioistuimessa. sopimuksesta tulee mitätöitävissä oleva sopimus, kun vähintään toinen osapuolista pidättää suostumuksensa tai toisen osapuolen suostumus ei ollut vapaa sopimusta muodostettaessa.
mitättömiä sopimuksia ei voi täyttää. mitätöitävän sopimuksen voimassaolo ja täytäntöönpanokelpoisuus riippuu sitoutumattoman osapuolen valinnasta. Jos sitoutumaton osapuoli päättää hylätä sopimuksen, se mitätöidään.
tämänkaltainen sopimus ei voi antaa mitään oikeuksia tai huomioita yhdellekään osapuolelle. oikeus mitätöitävän sopimuksen purkamiseen säilyy sitoutumattomalla osapuolella.
Jaa ystävien kanssa