Articles

Utnytte ExamOne HealthPiQture™ Score For Å Stratifisere Dødelighetsrisiko

Juridisk Merknad

den forespurte informasjonen gjelder finansielle instrumenter, verdipapirer eller relaterte tilbud som ikke er tilgjengelige i Eller Til Usa, Canada, Australia eller Japan og FRA amerikanske borgere (som definert I forskrift S I Us Securities Act 1933) kan fortsatt aksepteres i og av disse landene eller amerikanske borgere. Følgelig har disse finansielle instrumentene eller verdipapirene og relaterte tilbud (i) ikke blitt registrert under Us Securities Act eller NOEN amerikansk statslov; (ii) disse finansielle instrumentene eller verdipapirene kan ikke tilbys, selges, videreselges, pantsettes eller leveres, direkte eller indirekte, i Eller Til Usa, med mindre det er unntak fra registreringskravene i Us Securities Act; og (iii) slike finansielle instrumenter eller verdipapirer kan være underlagt AMERIKANSK skattelovgivning. Ingen av dokumentene heri utgjør et tilbud om å selge eller en oppfordring til et tilbud om å kjøpe finansielle instrumenter eller verdipapirer i Usa, Canada, Australia Eller Japan eller TIL amerikanske borgere eller til noen annen jurisdiksjon der et slikt tilbud eller oppfordring er ulovlig. Personer som ønsker å godta et tilbud, kan ikke bruke posttjenesten I Usa, Canada, Australia Eller Japan eller noen midler eller instrument (som f. eks. Faksoverføring, teleks eller telefon) av interstate eller utenrikshandel, og heller ikke bruke noen fasiliteter på en innenlandsk børs I Usa, Canada, Australia eller Japan for noe formål direkte eller indirekte knyttet til aksept av et tilbud. Aksepter eller andre dokumenter relatert til et tilbud kan ikke frankeres eller stemples med post i Usa, Canada, Australia eller Japan. Alle personer som ønsker å akseptere et tilbud må oppgi en adresse utenfor Usa, Canada, Japan og Australia for mottak av eventuelle finansielle instrumenter eller verdipapirer. I tillegg anses hver innehaver av de relevante finansielle instrumentene eller verdipapirene å ha demonstrert Overfor Utstederen at (i) Han ikke er AMERIKANSK statsborger og (ii) han ikke anskaffer disse finansielle instrumentene eller verdipapirene på vegne av EN AMERIKANSK statsborger.

Verken informasjonen på disse sidene eller noen form for mening utgjør et tilbud eller en invitasjon til å kjøpe finansielle instrumenter eller verdipapirer i noen jurisdiksjon. Ethvert tilbud eller oppfordring vil kun bli gjort i dokumenter som vil bli publisert i rett tid; og ethvert tilbud eller oppfordring vil være begrenset til informasjonen i disse dokumentene.