Articles

Leveraging ExamOne HealthPiQture™ Scores to Stratify Mortal Risk

Legal Notice

de gevraagde informatie heeft betrekking op financiële instrumenten, effecten of gerelateerde aanbiedingen die niet beschikbaar zijn in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan en van Amerikaanse burgers (zoals gedefinieerd in de regulation S van de US Securities Act 1933) kan nog steeds worden aanvaard in en door deze landen of Amerikaanse burgers. Bijgevolg zijn deze financiële instrumenten of Effecten en gerelateerde aanbiedingen (I) niet geregistreerd onder de Amerikaanse Securities Act of enige Amerikaanse staatswet; (ii) Deze financiële instrumenten of effecten mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, verpand of geleverd in of aan de Verenigde Staten, tenzij er een vrijstelling is van de registratievereisten van de Amerikaanse Securities Act; en (iii) dergelijke financiële instrumenten of effecten kunnen onderworpen zijn aan de Amerikaanse belastingwetgeving. Geen van de hierin opgenomen documenten vormt een aanbod tot verkoop of een verzoek tot aankoop van financiële instrumenten of effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of aan Amerikaanse burgers of aan enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. Personen die een aanbod willen accepteren, mogen geen gebruik maken van de postdienst van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of Van enig middel of instrument (zoals bijv. Fax, telex of telefoon) van de internationale of buitenlandse handel, noch gebruik maken van faciliteiten van een binnenlandse Effectenbeurs van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan voor enig doel dat direct of indirect verband houdt met de aanvaarding van een aanbieding. Acceptaties of andere documenten met betrekking tot een aanbieding mogen niet worden gefrankeerd of afgestempeld per post in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Alle personen die een aanbieding willen aanvaarden, moeten een adres buiten de Verenigde Staten, Canada, Japan en Australië opgeven voor de ontvangst van financiële instrumenten of effecten. Bovendien wordt elke houder van de desbetreffende financiële instrumenten of effecten geacht aan de uitgevende instelling te hebben aangetoond dat i) hij geen Amerikaans staatsburger is en ii) hij deze financiële instrumenten of effecten niet namens een Amerikaans staatsburger verwerft.

noch de informatie op deze pagina ‘ s, noch enige meningsuiting vormt een aanbod of uitnodiging tot aankoop van financiële instrumenten of effecten in enig rechtsgebied. Elk aanbod of verzoek zal alleen worden gedaan in documenten die te zijner tijd zullen worden gepubliceerd; en elk aanbod of verzoek zal worden beperkt tot de informatie die in deze documenten.