Articles

ADVAIR HFA 115/21Rx

LABA monotherapie (zonder ICS) kan het risico op astma-gerelateerde voorvallen (overlijden, ziekenhuisopnames, intubaties) verhogen. Niet initiëren in snel of acuut verslechterende astma. Niet voor gebruik met andere langwerkende β2-agonisten. Aanbevolen dosis niet overschrijden. Een kortwerkende, geïnhaleerde β2-agonist voorschrijven voor acute symptomen; controleren op verhoogde behoefte. Controleer op tekenen / symptomen van longontsteking. Immunosuppressed. Tuberculose. Systemische infecties. Oculaire herpes simplex. Indien blootgesteld aan waterpokken of mazelen, overweeg dan immunoglobuline profylaxe of antivirale behandeling. Controleer bij het overschakelen van systemische steroïden op bijnierschorsinsufficiëntie. Kan tijdens perioden van stress of een ernstige astma-aanval aanvullende systemische corticosteroïden nodig hebben. Kan eerder onderdrukte allergische aandoeningen ontmaskeren. Herevalueer periodiek. Controleer op hypercorticisme en onderdrukking van de HPA-as (als dit optreedt, stop dan geleidelijk), groei bij kinderen, IOD, glaucoom of staar. Overweeg oogonderzoeken als oculaire symptomen zich ontwikkelen of bij langdurig gebruik. Stop en behandel als paradoxale bronchospasme optreedt; gebruik alternatieve therapie. Hart-en vaatziekten (esp. coronaire insufficiëntie, aritmieën, hypertensie). Eosinofiele aandoeningen. Convulsieve stoornissen. Thyrotoxicose. Hyperreactiviteit op sympathicomimetica. Diabetes. Ketoacidose. Hypokaliëmie. Hyperglycemie. Leverfunctiestoornis; monitor. Beoordeel botmineraaldichtheid als risicofactoren bestaan (bijv. langdurige immobilisatie, osteoporose, postmenopauzale, gevorderde leeftijd, anderen). Arbeid & levering. Zwangerschap: monitor. Moeders die borstvoeding geven.