Articles

bioczujniki oparte na antenach owadów do wykrywania lotnych substancji lotnych in situ

Anteny owadów należą do najbardziej wrażliwych i selektywnych organów wykrywających substancje chemiczne w królestwie zwierząt. Owady mogą postrzegać pikogramy określonych lotnych związków organicznych na metr sześcienny powietrza w milisekundach, co jest znacznie poniżej progów wykrywania obecnych urządzeń analitycznych. Te wyjątkowe zdolności wykrywania mają wiele zastosowań w kontekście biotechnologii owadów. Żywe okazy lub ich części, takie jak izolowane czułki lub pojedyncze białka, mogą służyć jako biosensory w terenie. Ponieważ substancje lotne występują w surowej mieszaninie w środowisku, wiedza, które substancje lotne są kluczowe dla percepcji przez owady konkretnych zdarzeń, ma wielką wartość. Wiedza ta sprzyja rozwojowi czujników selektywnych do zastosowań, takich jak wykrywanie pożaru. W tym rozdziale omówimy różne procedury techniczne przygotowania i stosowania bioczujników opartych na owadach do wykrywania substancji lotnych organicznych, w tym tych opartych na zachowaniu owadów, białkach węchowych owadów i biomimetycznych jednostkach wykrywających. Rozważamy również wykorzystanie tych aplikacji w urządzeniach przenośnych poza laboratorium w warunkach terenowych.