Miesiąc: listopad 2021

Articles

Uwaga: cała sepsa jest ciężką sepsą

w środowisku kodowania i dokumentacji klinicznej nadal staramy się rozwiązać sepsę. W poprzednim artykule na ten temat (https://www.icd10monitor.com/sepsis-then-and-now-how-the-oldest-disease-continues-to-plague-providers-part-ii) przedstawiłem kilka zaleceń dotyczących podejścia do sepsy.

Share