Articles

Corpus striatum – Corpus striatum

obrazy

nie ma jeszcze zdjęcia zawierającego tę część anatomiczną.

opis

corpus striatum otrzymał swoją nazwę od wyglądu w paski, który prezentuje część jego przedniej części, w wyniku rozbieżnych białych włókien zmieszanych z szarą substancją, która tworzy jego główną masę. Część prążkowia jest osadzona w białej substancji półkuli, a zatem jest zewnętrzna do komory; jest określany jako część pozakomorowa lub jądro soczewicy; pozostała część, jednak, projekty do komory, i nazywa się dokomorowe część, lub jądro ogoniaste.

definicja ta zawiera tekst z public DOMAIN edition of Gray 's Anatomy (20th U. S. edition of Gray’ s Anatomy of the Human Body, opublikowanego w 1918 – zhttp://www.bartleby.com/107/).

hierarchia anatomiczna

Anatomia Ogólna > układ nerwowy > centralna część układu nerwowego; centralny układ nerwowy > mózg > Prosencephalon; Forebrain > Telencephalon > Cerebral hemisphere > Basal nuclei and related structures > Corpus striatum