Articles

förmyndarskap & konservatorium

Vad är förmyndarskap& konservatorium?

en förmyndare är en person som utses av domstolen som ansvarar för en arbetsoförmögen persons personliga angelägenheter. En vårdnadshavare ansvarar för att fatta beslut om den oförmögna personens stöd, vård, hälsa, säkerhet, förmåga att klä sig, utbildning, terapeutisk behandling och om inte i enlighet med en order av engagemang, platsen där de bor.

en konservator är en person som utses av domstolen som ansvarar för förvaltningen av en arbetsoförmögen persons egendom och ekonomiska angelägenheter. Antingen en konservator eller vårdnadshavare kan vara full, begränsad eller under en kort tidsperiod, beroende på domstolens beslut.

vilken domstol behandlar dessa ärenden?

Circuit Court.

Var Kan jag få mer information om förmyndarskap & konservatorium?

kontoret för verkställande sekreterare för Högsta domstolen i Virginia har publicerat följande dokument:

  • Du har utsetts: Information för Virginia Guardians och Conservators
  • Vanliga frågor om utnämning av vårdnadshavare och konservatorer för oförmögna vuxna
  • alternativ i Virginia för att hjälpa en annan person att fatta beslut: Val mindre restriktiva än förmyndarskap och konservatorium
  • online handledning om utnämning av vårdnadshavare och konservatorer för oförmögna vuxna

Var Kan jag hitta formulär om förmyndarskap & konservatorium?

besök sidan förmyndarskap & Conservatorship Forms för mer information.