Articles

hur man skriver en 300-ord uppsats

Du kommer att skriva otaliga 300-ord essäer under hela ditt college liv. Högskoleprofessorer tilldelar korta uppsatser för att mäta elevernas förståelse av lektionen samt skrivförmåga. Även om detta är en kort uppsats, bör det inte tas lätt. Eftersom utrymmet är begränsat måste denna typ av uppsats noggrant undersökas och planeras.

hur länge är en 300 ord uppsats? Hur många sidor är en 300-ords uppsats?

en uppsats på 300 ord med dubbla mellanrum tar upp 1 sida-precis tillräckligt för att täcka de grundläggande delarna av en uppsats—introduktionen, kroppen och slutsatsen. Ja, det här är väldigt lite utrymme att skriva din åsikt om ett komplext ämne, men det är genomförbart med noggrann planering. Hemligheten med att effektivt kunna planera en kort uppsats är att veta hur många stycken som är en 300-ords uppsats. Du kan dela upp din korta uppsats i 3 stycken, var och en motsvarar introduktionen, kroppen och slutsatsen. Du kan dock fortfarande välja att dela huvuddelen i 2 eller 3 stycken om ämnet är lite komplext. Till exempel, en 300-ords uppsats om respekt för andra kulturer, kan du behöva dela upp kroppen i 3 stycken; medan om du skriver en 300-ords stipendieuppsats kan du välja bara 1 stycke i kroppen.

hur lång tid tar det att skriva en 300-ords uppsats?

ett av de största misstagen hos studenter är att tänka att 300-400 orduppsatser kan skrivas på bara 1 timme eller så. Detta kunde inte vara längre från sanningen, åtminstone om du vill få en A.

Tips om hur man skriver en 300-ords uppsats

Välj ditt uppsatsämne noggrant. Om du fick ett ämne, ta dig tid att undersöka ämnet och välj ett fokus som är genomförbart och intresserar dig. Till exempel, om du har varit passionerat intresserad av Spökfestivalen längst och du känner dig säker på att du kan skapa en uppsats om det, fortsätt och skriv om det. På grund av ordet räkna gränsen, se till att bara skriva om Hungry Ghost Festival eller Ghost Month fester i ett visst land, säg Kina. Att fokusera på andra länder skulle säkert förråda ordräkningen och därmed lära sig att sätta begränsningar.

gör lite mer forskning. Anteckna information som du tycker är användbar.

formulera din disposition. Det är här du bestämmer riktningen för din uppsats och särskilt ditt avhandlingsuttalande.

skriv uppsatsen. Håll dig till konturen du förberett. Se till att varje mening är värdefull och koncis. Glöm inte att citera dina källor.

redigera uppsatsen. Du måste kontrollera att du kunde följa uppsatsformatet med 300 ord eller skissera dig, att ditt avhandlingsuttalande är starkt och tydligt, att hela papperet är organiserat och sammanhängande och att varje mening är korrekt. Håll ett öga på onödiga meningar och redundans samt. Ta bort oprecist språk som vissa (t. ex. någonstans), en av, sak, mycket, mestadels, för att. Begränsa också användningen av adverb och att vara verb för att göra din uppsats mer kortfattad.

300-ord uppsats disposition

var inte rädd om att skriva är inte din forte. Vi har utarbetat en guide om hur man skriver en 300-ords uppsats åtföljd av ett 300-ords uppsatsprov för högskolanivå.

låt oss börja med 300-ordets uppsatsformat som jag redan nämnde inkluderar Introduktion, kropp och slutsats. Vad måste varje avsnitt innehålla?

introduktion

  • introduktionen är ett kort stycke som berättar läsaren om ämnet. Introduktionen bör göra två saker: (1) väcka läsarens intresse och (2) berätta för läsaren tillräcklig kunskap om ämnet som ska diskuteras.
  • således bör din introduktion ha en krok eller uttalandet som anger meta-temat för din uppsats samt fångar läsarens intresse. Tänk på detta som stanslinjen som får läsaren att fortsätta läsa din uppsats.
  • din introduktion bör också ha en avhandling. Glöm aldrig avhandlingen eftersom det här är centrum för din uppsats. Avhandlingen formulerar ditt argument, och därmed riktningen för din uppsats. Därför måste avhandlingsuttalandet vara tydligt och koncist hela tiden. Ja, du kommer definitivt att behöva ta dig tid att skapa ditt avhandlingsuttalande.

detta kommer att demonstreras i 300-ordets uppsatsexempel senare.

Body

kroppen är där du redogör för argumentet du presenterade i din avhandling. Beroende på komplexiteten i ditt argument eller av uppsatsens 300 ord, kan din uppsatsens huvuddel sträcka sig från 1-3 stycken av 70 till 100 ord per stycke. Ett stycke innehåller vanligtvis dessa:

  • huvudpunkt
  • Illustration
  • förklaring
  • slutsats som binder kroppen till avhandlingen

Om du har mer än 1 stycke rekommenderas det att använda övergångsmeningar innan du går vidare till nästa stycke.

tips: du kan lära dig att skriva en uppsats på 300 ord snabbt om du skriver kroppen före introduktionen för att göra introduktionen mer lämplig för det faktiska innehållet i din uppsats.

slutsats

detta är sista stycket i din uppsats. Det är bäst att helt enkelt upprepa avhandlingen och stödpunkten du diskuterade. Detta är viktigt eftersom det förstärker ditt argument i läsarens sinne. Inkludera sedan ett slututtalande för att signalera att du är i slutet.

hur mycket är en 300-ords uppsats ordräkning för slutsatsen? 3-4 meningar ska göra det.

översikt över en kort uppsats

300-ord uppsats prov

vi vet att du fortfarande frågar ” Hur ser en 300-ord uppsats ut?”Så här skriver du en 300-ords uppsats om dig själv:

varje år migrerar tusentals människor till detta land i hopp om ett bättre liv. Mina föräldrar var en av dem för över två decennier sedan. Även om jag föddes i USA och bara har känt Denna plats, är jag inte främmande för deras kamp och jag kan säga att deras kultur och identitet fortsätter att leva i mig. Som en första generation asiatisk-amerikansk, jag har olika erfarenheter från mina föräldrar och från mina vita kamrater, men detta gav mig ett unikt perspektiv.

som en första generation asiatisk-amerikansk definieras mina erfarenheter av olikhet till två kulturer—kinesiska och amerikanska. Jag har gått igenom faser där jag avstod från en kultur och omfamnade den andra, men jag kände mig aldrig riktigt hemma i någon av kulturerna. Till skillnad från mina föräldrar som var nedsänkt i kinesisk kultur och talade Mandarin, växte jag upp och talade engelska, nedsänkt i amerikansk kultur. Å andra sidan, även om jag är välbevandrad i amerikansk popkultur, påminns jag ständigt om att jag är asiatisk på grund av hur jag ser ut. Jag lärde mig att jag är någonstans mellan dessa två kulturer, och jag kan inte definieras av Heller. Jag behöver inte välja det ena eller det andra, för jag är båda. Jag är asiatisk-amerikansk, och det kommer med ett helt nytt perspektiv och en uppsättning upplevelser.

som en asiatisk-amerikansk upplever jag också de kampar som minoriteter står inför. Även om jag talar engelska väl, jag betraktas som en utlänning. Men jag är fortfarande i en privilegierad position som låter mig förstå och kommunicera med en minoritet och amerikansk kultur. Inte bara kan jag ge ett unikt perspektiv för amerikaner, jag kan också berätta minoriteters berättelser och kamp på ett sätt som amerikanerna kan uppskatta. Att lära mig att uppskatta denna dualitet hjälpte mig att acceptera och slutföra min identitet och uppskatta dess styrka, särskilt i en tid som vår.

som du kan se är processen lika komplicerad som någon annan uppsats, men det är inte så svårt heller. Vi hoppas att du inte bara lärde dig hur länge en 300-ords uppsats tas för att skriva, men hur man skriver en imponerande. Om du behöver inspiration, gå bara tillbaka till den här artikeln och till vårt 300-ords uppsatsexempel eller hyra en av våra uppsatsförfattare för hjälp.