Articles

Insektsantennbaserade biosensorer för in situ detektion av flyktiga ämnen

Insektsantenner är bland de mest känsliga och selektiva kemiska avkänningsorganen i djurriket. Insekter kan uppfatta pikogram av specifika flyktiga organiska föreningar per kubikmeter luft i millisekunder, vilket ligger långt under detekteringströsklarna för nuvarande analytiska anordningar. Dessa exceptionella sensing förmågor har många användningsområden inom ramen för insekts bioteknik. Levande exemplar eller delar av dem, såsom isolerade antenner eller enskilda proteiner, kan fungera som biosensorer i fältet. Eftersom flyktiga ämnen förekommer i en råblandning i miljön är det av stort värde att veta vilka utlösande flyktiga ämnen som är avgörande för insekternas uppfattning om specifika incidenter. Denna kunskap främjar utvecklingen av selektiva sensorer för applikationer, såsom branddetektering. I detta kapitel diskuterar vi de olika tekniska förfarandena för beredning och användning av insektsbaserade biosensorer för detektering av Organiska flyktiga ämnen, inklusive de som är baserade på insektsbeteende, insektsluktproteiner och biomimetiska avkänningsenheter. Vi överväger också användningen av dessa applikationer i bärbara enheter utanför laboratoriet under fältförhållanden.