Articles

sug Aspiration

sug aspiration är ett kirurgiskt abortförfarande som vanligtvis utförs före 12 veckor, men kan utföras så sent som 14 veckor. Det kallas också sug skrapning eller vakuum aspiration. En lokalbedövning administreras till livmoderhalsen. Ett långt rör sätts in genom livmoderhalsen i livmodern och ansluts till en stark sugapparat. Barnet och placentan slits i bitar och sugs ut i en burk. Även om barnet är extremt litet identifieras kroppsdelar ofta lätt.

eventuella biverkningar och risker för Sugspiration:

  • kramper i livmodern eller bäckensmärta.
  • ett hål i livmodern (livmoderperforering) eller annan skada på livmodern.
  • skada på tarmen eller urinblåsan.
  • en skuren eller sönderriven livmoderhals (cervikal laceration).
  • ofullständigt avlägsnande av det ofödda barnet, moderkakan eller innehållet i livmodern som kräver en operation.
  • infektion.
  • oförmåga att bli gravid på grund av infektion eller komplikation från en operation.
  • blödning (kraftig blödning).
  • akutbehandling för något av ovanstående problem, inklusive eventuellt behov av behandling med en operation, läkemedel eller blodtransfusion.
  • sällan, döden.

foto Cred: präster för livet