Articles

Lap Kapela Chirurgie – Komplikace

Rizika Lap Kapela Chirurgie

Protože operace může mít vážné vedlejší účinky, dlouhodobé přínosy pro zdraví, musí být považovány za a větší než riziko. Navzdory skutečnosti, že některé chirurgické techniky lze provádět laparoskopicky se sníženým rizikem, je veškerá bariatrická chirurgie považována za hlavní operaci.

stejně jako u jiných chirurgických zákroků se mohou objevit komplikace. Rizika specifická pro vertikální bandáž žaludku zahrnují rozpad linie sponek a erozi pásma. Zřídka mohou žaludeční šťávy unikat do břicha a může být nutná nouzová operace.

nejčastější komplikací, která se může vyvinout při nastavitelné operaci žaludečního pásma, je zvětšení žaludečního vaku. Sklouznutí pásma a úniky fyziologického roztoku jsou také rizika specifická pro nastavitelnou operaci žaludečního pásma.

laparoskopická bandáž může snížit riziko, protože ve stěně žaludku není žádný řez. V závislosti na vašem konkrétním zdravotním stavu mohou existovat další rizika. Ujistěte se, že diskutovat o jakékoli obavy se svým lékařem před zákrokem.