Articles

Varvbandskirurgi-komplikationer

risker för Varvbandskirurgi

eftersom operationen kan ha allvarliga biverkningar måste de långsiktiga hälsofördelarna övervägas och hittas större än risken. Trots det faktum att vissa kirurgiska tekniker kan göras laparoskopiskt med minskad risk, anses all bariatrisk kirurgi vara större operation.

som med alla kirurgiska ingrepp kan komplikationer uppstå. Risker som är specifika för vertikal gastrisk bandning inkluderar nedbrytning av linjen av häftklamrar och erosion av bandet. Sällan kan magsaft läcka in i buken och akutoperation kan behövas.

den vanligaste komplikationen som kan utvecklas med justerbar gastrisk bandoperation är att magsäcken förstoras. Bandglidning och saltläckor är också risker specifika för justerbar gastrisk bandoperation.

ett laparoskopiskt bandningsförfarande kan minska risken eftersom det inte finns något snitt i magväggen. Det kan finnas andra risker beroende på ditt specifika medicinska tillstånd. Var noga med att diskutera eventuella problem med din läkare före proceduren.