Articles

Reflexní dalekohledy

jak funguje odraz

Když světlo dopadne na povrch, kterým nemůže cestovat, odrazí se zpět. Pokud je povrch hladký, jako zrcadlo, světlo se odráží předvídatelným způsobem. Pokud je povrch plochý, úhel, pod kterým se paprsek světla blíží k zrcadlu, se bude rovnat úhlu, pod kterým se paprsek odráží, takže i = r v níže uvedeném diagramu.

Reflektor Dalekohledy

Zakřivené zrcadla mohou ohýbat světlo a ujistěte se rovnoběžné světelné paprsky se sbíhají na zaměření. Toto zaostření je přímo v cestě přicházejícího světla, takže existuje několik způsobů, jak zviditelnit obrázky ze zrcadla. Jeden se nazývá Newtonovský reflektor, kde se ploché zrcadlo používá k nasměrování světelných paprsků na okulár.

existuje několik dalších typů reflektorů, které řeší problém, kam zaostřit světlo různými způsoby. Reflektory Cassegrain mají konvexní sekundární zrcadlo a otvor uprostřed primárního zrcadla. Dalekohledy Prime focus nemají žádnou sekundární optiku a pozorovatel nebo kamera pozoruje obraz z blízkosti ohniska. Coudé dalekohledy použít konvexní sekundární zrcadlo jako Cassegrain a šikmé zrcadlo jako Newtonian reflektor pro pohyb světelné paprsky do ohniska od dalekohledu. Toto uspořádání je užitečné při použití optického zařízení, které je příliš těžké na montáž přímo na dalekohled.

Reflexní dalekohledy mají mnoho výhod oproti refrakčních teleskopů. Zrcadla nezpůsobují chromatické aberace a jsou jednodušší a levnější stavět velké. Montáž je také snazší, protože zadní část zrcadla lze použít k připevnění k držáku. Reflexní dalekohledy mají také několik nevýhod. Protože jsou normálně otevřené, musí být zrcadla vyčištěna. Pokud nejsou zrcadla a jiná optika udržovány na stejné teplotě jako vnější vzduch, uvnitř dalekohledu budou proudy vzduchu, které způsobí rozmazání obrazu.

různé reflektory používají různé tvary zrcadel. Parabolická zrcadla zaměří všechny příchozí světelné paprsky na jeden bod. Obrazy z parabolického zrcadla však budou mít vadu zvanou kóma, kde jsou obrazy daleko od středu zorného pole prodlouženy. Sférický zrcadlový povrch je relativně snadný, ale různé části sférického zrcadla mají mírně odlišné ohniskové vzdálenosti, takže obrázky budou fuzzy. Zrcadla v moderních dalekohledech jsouvyrobené v různých tvarech k opravě těchto chyb. Některé dalekohledy používají kombinaci zrcadel a čoček. Dalekohledy Schmidt-Cassegrain používají sférické zrcadlo s korekční deskou, která koriguje zaostření.

1,0 metrové dalekohledy LCO jsou kvazi-Ritchey-Chrétienovy dalekohledy. Skutečný Ritchey-Chrétien má hyperbolické primární a hyperbolické sekundární zrcadlo. V návrhu LCOGT je 1,0 m dalekohledy, tvar zrcadla byla trochu změnila s cílem najít optimální optický design pro systém jako celek. Protože se tvary zrcadel změnily, samotná 2 zrcadla již nejsou dalekohledem Ritchey-Chrétien v přísné definici designu. Je to stále blízko, odtud název, „kvazi-RC“.