Articles

Reflekterande teleskop

hur reflektion fungerar

När ljus träffar en yta som den inte kan färdas genom, studsar den tillbaka. Om ytan är slät, som en spegel, kommer ljuset att reflektera på ett förutsägbart sätt. Om ytan är platt kommer vinkeln vid vilken en ljusstråle närmar sig spegeln att vara lika med vinkeln vid vilken strålen reflekteras, så i = r i diagrammet nedan.

reflektorteleskop

böjda speglar kan böja ljus och göra parallella ljusstrålar konvergera till ett fokus. Detta fokus ligger direkt i vägen för det inkommande ljuset, så det finns flera sätt att göra bilder från spegeln synliga. En kallas en newtonsk reflektor, där en platt spegel används för att peka ljusstrålarna ut mot ett okular.

det finns flera andra typer av reflektorer som löser frågan om var man ska fokusera ljuset på olika sätt. Cassegrain reflektorer har en konvex sekundär spegel och ett hål i mitten av primärspegeln. Huvudfokusteleskop har ingen sekundär optik och observatören eller kameran observerar bilden från nära kontaktpunkten. Coud-teleskop använder en konvex sekundärspegel som en Cassegrain och en vinklad spegel som en newtonsk reflektor för att flytta ljusstrålarna till en kontaktpunkt bort från teleskopet. Detta arrangemang är användbart när optisk utrustning används som är för tung för att monteras direkt på teleskopet.

reflekterande teleskop har många fördelar jämfört med brytande teleskop. Speglar orsakar inte kromatisk avvikelse och de är enklare och billigare att bygga stora. De är också lättare att montera eftersom spegelns baksida kan användas för att fästa på fästet. Reflekterande teleskop har också några nackdelar. Eftersom de normalt är öppna måste speglarna rengöras. Dessutom, om inte speglarna och annan optik hålls vid samma temperatur som uteluften, kommer det att finnas luftströmmar inuti teleskopet som gör att bilderna blir fuzzy.

olika reflektorer använder olika former av speglar. Paraboliska speglar kommer att fokusera alla inkommande ljusstrålar till en enda punkt. Bilder från en parabolisk spegel kommer dock att ha en defekt som kallas koma, där bilder långt ifrån synfältets centrum är långsträckta. En sfärisk spegelyta är relativt lätt att göra, men olika delar av en sfärisk spegel har något olika brännvidd, så bilderna blir fuzzy. Speglar i moderna teleskop område i olika former för att korrigera för dessa fel. Vissa teleskop använder en kombination av speglar och linser. Schmidt-Cassegrain-teleskop använder en sfärisk spegel med en korrigeringsplatta som korrigerar fokus.

LCO: s 1,0 meter stora teleskop är kvasi-Ritchey-Chr-teleskop. En sann Ritchey-Chr har en hyperbolisk primär och en hyperbolisk sekundär spegel. I utformningen av LCOGT: s 1,0 meter teleskop har speglarnas form ändrats lite för att hitta en mer optimal optisk design för systemet som helhet. Eftersom spegelformerna har förändrats, är 2-speglarna inte längre ett Ritchey-Chr Aci Tien-teleskop i den strikta definitionen av designen. Det är fortfarande nära men, därav namnet, ”kvasi-RC”.