Articles

Visions Journal

an under-recognized issue in the mental health system

Pierre Imlay, MEd, rmft

uusintapainos ”Couples” issue of Visions Journal, 2015, 10 (4), S. 5

the impact of mental illness on a couple ’ s relationship has often been a discounted dynamic in both the public media and academic journals. Perinteisesti ihmiset ovat tutkineet ja kirjoittaneet siitä, miten yksilön psyykkinen sairaus vaikuttaa heidän vanhempiinsa tai päinvastoin, miten vanhemman psyykkinen sairaus vaikuttaa lapseen.

tämä laiminlyönti johtuu osittain siitä, että mielenterveysalan ammattilaiset ovat perinteisesti keskittyneet yksilön sisäisiin oireisiin ja sivuuttaneet kuviot siitä, miten yksilöt suhtautuvat toisiinsa parisuhteessa.

alalla pariskuntien kanssa työskentelevät ovat kuitenkin tienneet jo pitkään, että mielenterveysongelmista kärsivillä yksilöillä voi olla negatiivinen vaikutus puolison mielenterveyteen ja päinvastoin. Toisinaan parisuhteen molemmat osapuolet voivat kamppailla oireiden kanssa, jotka ovat kehittyneet jommankumman kumppanin alkuperäisen sairauden seurauksena. Parisuhteen psykiatrisia sairauksia koskevassa tutkimuksessa onkin havaittu positiivinen korrelaatio sen välillä, että toisella kumppanilla on mielisairaus ja toisella kumppanilla on myös mielisairaus.1

Parisuhdestressi menee molempiin suuntiin

terapeuttiurallani olen työskennellyt parien kanssa erilaisissa yhteyksissä. Olen todistanut omakohtaisesti, miten terve parisuhde voi vaikuttaa psyykkisen sairauden kanssa kamppailevaan ihmiseen. Terveet suhteet toimivat puskurina, joka auttaa yksilöä torjumaan sekä fyysisiä että psyykkisiä sairauksia.

toisaalta on hyvin tiedostettu, että parisuhdestressi kumppanin kanssa voi vaikuttaa negatiivisesti mielenterveysongelman kanssa kamppailevaan ja pahentaa tilaa. Parisuhteen stressi voi vaikuttaa myös heidän fyysiseen toimintakykyynsä.2

olen usein nähnyt parisuhdestressin negatiiviset vaikutukset ihmisiin, jotka kamppailevat masennuksen, ahdistuksen ja niihin liittyvien häiriöiden kanssa. Yksilö on kamppaillut jonkin tällaisen ehdon kanssa jo jonkin aikaa. Kumppani saattaa aluksi käyttää paljon aikaa kyseisen henkilön hoitamiseen ja tehdä kovasti töitä suhteen ylläpitämiseksi. Tämä kuvio voi jatkua vuosia. Mutta usein käy niin, että hoitajakumppani kyllästyy tähän rooliin, koska on sivuuttanut omat tarpeensa. Seurauksena on, että kumppani voi päätyä hitaasti vetäytymään hoitajan roolista, tai hän voi reagoida vihanpurkauksiin. Tämä voi pahentaa toisen alkuperäisiä oireita.

sillä välin kumppaneilla, jotka hoitavat puolisoaan, jolla on mielisairaus, on todettu samanlaisia burnoutin merkkejä kuin psykiatristen sairaaloiden hoitohenkilökunnalla.3 hoitoa antava saattaa käyttää suuren osan ajastaan keskittyen kumppaninsa kärsimyksiin. He saattavat noudattaa määrättyjä hoito-ohjelmia, jotka keskittyvät kumppanin parantamiseen, mutta jättävät heidän tarpeensa huomiotta. Heidän mielenterveytensä usein heikkenee, ja he saattavat kokea muutoksia päivittäisessä toiminnassaan, muun muassa huonossa unessa ja ruokahalussa. He voivat myös kehittää ajatuksia häpeästä ja toivottomuudesta, kun he alkavat tuntea vähemmän tehokas auttaa kumppaniaan ja eivät näe kumppaninsa toipuminen eteenpäin.

kun parisuhde on stressaantunut, alkavat kumppanit ottaa fyysisesti ja henkisesti etäisyyttä toisiinsa. He pyrkivät välttämään toisiaan, ja kun he tulevat yhteen, se on usein kireät, mikä hillitty tai pinnan tasolla keskusteluja. Yhteisenä yksikkönä tehtävän yhteistyön peruslaatu yhteisten ongelmien ratkaisemiseksi hajoaa, kun molemmat osapuolet tuntevat lisääntyvää turhautumista ja epätoivoa.

Jos toinen tai molemmat kumppaneista kamppailevat jonkin mielisairauden kanssa, nämä negatiiviset tunnereaktiot voimistuvat usein. Käyttäytymisen tasolla yksilöillä on taipumus eristäytyä, he saattavat turvautua alkoholiin ja huumeisiin turruttaakseen vaikeita tunteita ja joskus turvautua avioliiton ulkopuolisiin kohtaamisiin. Kun parisuhdestressi on huipussaan, on todennäköisempää päihteiden väärinkäyttö, liike kohti avioeroa ja miehen aggressio.4

Hae apua, jotta pääset (takaisin) raiteilleen!

pareille on tärkeää saada apua, jotta heidän suhteensa saadaan kuntoon ennen kuin tilanne saavuttaa kriisien mittasuhteet. Valitettavan moni pariterapiaan menevä pari on kokenut jo pitkään näitä toisiinsa liittymisen häiriintyneitä malleja. Olen tavannut monia pareja, jotka tulevat hoitoon tässä myöhemmässä vaiheessa, ja tässä vaiheessa aikaa, ainakin yksi henkilö on tunne vähemmän toiveikas kuin toinen henkilö ja etsii suunnitelmaa poistua suhteesta.

on aikoja, jolloin sitoutuneessa suhteessa jatkaminen on haitallista molempien osapuolten terveydelle, puhumattakaan lapsista, jos kyse on lapsista. Löytää tapa erottaa, että, vaikka tuskallista, ei ole tuhoisa voi olla toinen vaihtoehto pari jatkaa.

olin aikoinaan sovittelijana perheoikeusjärjestelmässä. Yksi keskeisistä tehtävistäni oli auttaa eroavia pariskuntia kehittämään ero-ja vanhemmuussuunnitelmia. Näiden suunnitelmien tarkoituksena on luoda suhteen jälkeiset puitteet sille, miten kaksi ihmistä suhtautuvat toisiinsa resurssien erottamisen ja lasten yhteishuoltajuuden suhteen.

mielenterveysongelmista kärsivillä pareilla sama suunnitteluprosessi pätee. Se voi kuitenkin olla haastavampaa, koska laukeavat tunteet ovat yleensä voimakkaampia, ja yksilön selviytymisstrategiat ovat rajallisempia. Usein nämä asiakkaat hukkuvat eroprosessiin liittyviin oikeudellisiin menettelyihin, ja he hyötyvät terapeuttien, lakimiesten ja muiden terveiden perheenjäsenten tuesta.

mielenterveyskentällä tiedostetaan yhä paremmin, että avioliitto tuo monesti sekalaisen kassillisen stressaajia ja palkintoja kaikille matkalle lähteville. Mielenterveysongelmista kärsivillä nämä stressitekijät ovat vielä suurempia. Silti, vaikka läsnä on mielenterveysongelmia, sitoutunut suhteita voi hyötyä interventioita, jotka auttavat pari päästä takaisin raiteilleen ja auttaa parantamaan, tai ainakin vakauttaa, mielenterveyden oireita. Pariterapia voi auttaa kumppaneita parantamaan viestintä-ja ongelmanratkaisutaitojaan ja keskittymään vahvuuksiin joustavuuden parantamiseksi.

jotkut avioliitto-ja perheterapeutit ovat väittäneet, että esiaviollinen koulutus voi olla tehokas tapa valmistaa ihmisiä avioliittoon opettamalla heille perustaitoja, joita heidän on käytettävä avioliitossaan. Esiaviolliset koulutusohjelmat sisältävät moduuleja taloudesta, terveestä viestinnästä, konfliktien käsittelystä ja vanhemmuuden suunnittelusta. Jotkin järjestäytyneet uskonnot vaativat, että puolisot käyvät esiaviollisen kurssin, jos he haluavat mennä naimisiin kirkossaan.

useimmat aviolliset tutkijat ja terapeutit ovat sitä mieltä, että selkeä käsitys siitä, mitä haluaa itseltään ja parisuhteeltaan, on tärkeää sekä sitoutuneen suhteen että yksilöiden terveyden kannalta. Tämä pätee riippumatta mielisairauden asteesta tai siitä, onko mielisairautta edes olemassa.

terveeseen näkemykseen parisuhteesta kuuluu se, että odottaa kohtuullisesti avioliiton tuomia palkintoja ja tunnustaa, että se vaatii vielä molemmilta osapuolilta henkilökohtaista ponnistelua, jotta se onnistuisi.

tekijästä

Pierre on koulutettu avioliitto-ja perheterapeutti ja BC Association for Marriage and Family Therapy-yhdistyksen hallituksessa. Hän on työskennellyt perheoikeusneuvojana, joka tarjoaa neuvontaa ja sovittelua eroprosessia läpikäyville pariskunnille. Employee assistance plan (EAP)-asetuksissa hän on myös ohjannut pariskuntia, jotka kokevat monenlaisia asioita, kuten ahdistusta, masennusta, riippuvuutta ja lapsiin liittyviä huolia. Nykyisin Pierre työskentelee Langley Mental Healthissa tarjoten lyhytaikaista pariterapiaa, saanti-ja ryhmäterapiaa

alaviitteet:

    Van den Broucke, S.&Vandereycken W. (1994). Psykiatristen potilaiden puolisoiden sairastuminen: syy tai seuraus? Journal of Psychosocial Nursing and Mental Health Services, 32(10), 43-45.

  1. Kiecolt-Glaser, J. K. & Newton, T. L. (2001). Avioliitto ja terveys: hänen ja hänen. Psychological Bulletin, 127(4), 472-503.

  2. Angermeyer, M. C., Bull, N., Bernert, S. et al. (2006). Hoitajien työuupumus: psykiatristen potilaiden ja hoitajien kumppanien vertailu. Archives of Psychiatric Nursing, 20(4), 158-165.

    Halford, W. K.&Osgarby, S. M. (1993). Alkoholin väärinkäyttö avio-ongelmia esittävissä asiakkaissa. Journal of Family Psychology, 6(3), 245-254.