Articles

John Dean'paměť: případová studie

John Dean, bývalý poradce Prezidenta Nixona, svědčil před Senátním Výborem pro aféra Watergate, o rozhovory, které byly později zjištěno, že byly zaznamenány. Srovnání svědectví J. Deana a přepisů naznačuje systematické zkreslení na jedné úrovni analýzy a vysokou přesnost na jiné úrovni. Mnoho zkreslení souvisí s Deanovým obrazem sebe sama, má tendenci si pamatovat svou roli jako ústřední, než ve skutečnosti byla. Na druhou stranu, jeho paměť pro většinu rozhovorů je špatná, s výjimkou případů, kdy byla často pozorována nebo dříve hlášena. Zatímco jeho svědectví je poznamenán chyby, když jde o konkrétní konverzace, snaží se popsat, Dean je v podstatě správné, o tom, co se stalo: existence „cover-up“ a účasti několika lidí. Toto svědectví je tedy přesné na úrovni, která není ani “ sémantická „(Deanův účet jasně popisuje konkrétní epizody), ani „epizodická“ (protože jeho popis epizod je často špatný). Termín „repisodic“ byl vytvořen k popisu takových vzpomínek, zdá se, že epizoda, která se pamatuje, se skládá z řady událostí odrážejících autentický stav věcí.