Articles

John Dean ' s minne: En fallstudie

John Dean, den tidigare rådgivaren till President Nixon, vittnade inför Senatutskottet om Watergate-affären om samtal som senare visade sig ha spelats in. Jämförelsen av vittnesbörd av J. Dean och transkripten indikerar systematiska snedvridningar på en analysnivå och hög noggrannhet på en annan nivå. Många snedvridningar är relaterade till dekanens bild av sig själv, han tenderar att komma ihåg sin roll som mer central än den faktiskt var. Å andra sidan är hans minne för de flesta konversationerna dåligt utom i fall där det ofta har upptäckts eller tidigare rapporterats. Medan hans vittnesbörd fördärvas av fel när det gäller särskilda samtal som han försöker beskriva, är Dean fundamentalt korrekt om vad som hände: förekomsten av en ”mörkläggning” och flera människors deltagande i den. Detta vittnesbörd är därför korrekt på en nivå som varken är ”semantisk” (dekanens konto beskriver tydligt vissa avsnitt) eller ”episodisk” (eftersom hans berättelse om episoder ofta är fel). Termen” repisodisk ” skapades för att beskriva sådana minnen, det verkar som om en episod som kommer ihåg består av en serie händelser som återspeglar en autentisk situation.