Articles

John Dean 's memory: a case study

John Dean, tidligere rådgiver For President Nixon, vitnet for Senatkomiteen Om Watergate-affæren om samtaler som senere ble funnet å ha blitt registrert. Sammenligningen av vitnesbyrd Om J. Dean og transkripsjonene indikerer systematiske forvrengninger på ett nivå av analyse og høy nøyaktighet på et annet nivå. Mange forvrengninger er relatert Til Dean bilde av seg selv, han har en tendens til å huske sin rolle som mer sentral enn det faktisk var. På den annen side er hans minne for de fleste samtalene dårlig, unntatt i tilfeller der det ofte har blitt oppdaget eller tidligere rapportert. Mens hans vitnesbyrd er skjemmet av feil når det gjelder bestemte samtaler han prøver å beskrive, Dean er fundamentalt riktig om hva som skjedde: eksistensen av en «cover-up» og deltakelse av flere personer i den. Dette vitnesbyrdet er derfor nøyaktig på et nivå som ikke er » semantisk «(Dekanens redegjørelse beskriver klart bestemte episoder) eller» episodisk » (siden hans redegjørelse for episoder ofte er feil). Begrepet «repisodisk» ble opprettet for å beskrive slike minner, det ser ut til at en episode som huskes består av en rekke hendelser som reflekterer en autentisk tilstand.