Articles

artikel dag 3 versus dag 5 embryo transfer: een prospectieve gerandomiseerde studie

overdracht van embryo ‘ s in het blastocyste Stadium is geassocieerd met uitzonderlijk hoge implantatiepercentages. Er zijn echter slechts enkele prospectieve gerandomiseerde studies waarbij dag 3 vergeleken wordt met DAG 5 embryo transfer. Bovendien is het aantal embryo ‘ s dat in de groep van dag 3 wordt vervangen vaak groter dan het aantal vervangen blastocysten, waardoor de implantatiesnelheid wordt beïnvloed. In totaal 118 patiënten die standaard IVF/intracytoplasmatische spermainjectie ondergingen en die ten minste drie 8-celembryo ‘ s hadden ontwikkeld met <20% extracellulaire fragmentatie op dag 3 werden gerandomiseerd voor overdracht op dag 3 of dag 5. Maximaal twee embryo ‘ s werden vervangen. In deze prospectieve, gerandomiseerde studie werden de implantatie-en zwangerschapsmogelijkheden van embryo ‘ s die op dag 3 of dag 5 werden overgedragen, vergeleken. In beide groepen werden gelijke aantallen embryo ‘ s vervangen. Er was geen statistisch significant verschil tussen overdracht op dag 3 en dag 5 met betrekking tot positieve percentages humaan choriongonadotrofine (70 versus 67%), klinische zwangerschapspercentages (61 versus 51%), implantatiepercentages (44 versus 37%), jumelagepercentages (42 versus 41%) en percentages vroege zwangerschapsverlies (15 versus 29%). De overdracht van embryo ’s op dag 3 of 5 vertoonde vergelijkbare implantatiepercentages wanneer gelijke aantallen embryo’ s werden overgedragen. Embryotransfer in het blastocyststadium lijkt geen voordeel te hebben ten opzichte van dag 3-overdracht bij patiënten met meer dan twee 8-celembryo ‘ s die minder dan 20% fragmentatie op dag 3 vertonen.