Articles

Fisher-hypothese

in de economie is de Fisher-hypothese (ook wel het Fisher-effect genoemd) De Stelling van Irving Fisher dat de reële rente onafhankelijk is van monetaire maatregelen, met name de nominale rente en de verwachte inflatie. De term “nominale rentevoet” verwijst naar de werkelijke rentevoet die het bedrag aangeeft waarmee een aantal dollars of andere valuta-eenheid die een kredietnemer aan een kredietgever verschuldigd is, in de loop van de tijd groeit; de term “reële rente” verwijst naar het bedrag waarmee de koopkracht van die dollars groeit in de tijd—dat is de reële rente is de nominale rente aangepast voor het effect van inflatie op de koopkracht van de lening opbrengst.

de relatie tussen de nominale en reële koersen wordt bij benadering gegeven door de Fisher − vergelijking die

r = i-π e is . {\displaystyle r = i – \ pi ^{e}.} {\displaystyle r = i - \ pi ^{e}.}

Dit stelt dat de reële rente ( r {\displaystyle r} r) gelijk is aan de nominale rente ( i {\displaystyle i} i) minus de verwachte inflatie ( π e {\displaystyle \pi ^{e}} {\displaystyle \pi ^{e}}). De vergelijking is een benadering. Het verschil tussen dit en de absoluut correcte vergelijking is zeer klein, tenzij de rente of de inflatie zeer hoog is, of het wordt toegepast over een lange periode van tijd. De nauwkeurige verklaring, uitgedrukt met behulp van continue samenstelling, is

1 + i = ( 1 + r ) × ( 1 + π e ) {\displaystyle 1+i=(1+r)\times (1+\pi ^{e})} {\displaystyle 1+i=(1+r)\times (1+\pi ^{e})}

Als de reële rente r {\displaystyle r} r is aangenomen, volgens de Fisher-hypothese, constant, het nominale tarief i {\displaystyle i} i moet veranderen punt-voor-punt wanneer π e {\displaystyle \pi ^{e}} {\displaystyle \pi ^{e}} stijgt of daalt. Het Fisher-effect stelt dus dat de nominale rente één-op-één zal worden aangepast aan de verwachte inflatie. De implicatie van de veronderstelde constante reële rente is dat monetaire gebeurtenissen zoals monetaire beleidsmaatregelen geen effect zullen hebben op de reële economie—bijvoorbeeld geen effect op de reële uitgaven van consumenten voor duurzame consumptiegoederen en van bedrijven voor machines en uitrusting.

sommige tegengestelde modellen beweren dat, bijvoorbeeld, een stijging van de verwachte inflatie de lopende reële uitgaven zou doen stijgen, afhankelijk van een nominale rente, en dus de inkomsten zou doen stijgen, waardoor de stijging van de nominale rente die nodig zou zijn om de geldvraag te allen tijde in evenwicht te brengen met de geldhoeveelheid, zou worden beperkt. In dit scenario resulteert een stijging van de verwachte inflatie π e {\displaystyle \pi ^{e}} {\displaystyle \pi ^{e}} in slechts een kleinere stijging van de nominale rente i {\displaystyle i} i en dus een daling van de reële rente r {\displaystyle r} R. Er is ook aangevoerd dat de Fisher-hypothese kan uiteenvallen in tijden van zowel kwantitatieve versoepeling als herkapitalisatie van de financiële sector.