Articles

Definer Operasjoner, Forretningsdrift og Driftsledelse Med Eksempler?

Definer Drift, Forretningsdrift og Ledelsesoperasjon med eksempler?

som regnskapssøker blir jeg ofte bedt om å definere drift og forretningsvirksomhet. Forretningsenheter er involvert i den ulike operasjonen for å generere inntekter. Disse operasjonene varierer fra bedrift til bedrift. En produksjon enhet vil ha ulike operasjoner fra en forhandler. Deres forretningsplaner kan også være forskjellige. For eksempel vil det eneste målet for en forhandler være å selge produktet med en maksimal margin, mens en produsent vil prøve å redusere kostnadene samt gjøre en innsats for å selge produktet til en høyere pris. Jeg forklarer også ledelsesoperasjoner sammen med operasjoner og forretningsvirksomhet.

Hva eroperasjoner?

Operasjonerer aktiviteter som brukes av en organisasjon til å konvertere innlagte ressurser til ferdige varer eller tjenester. Hver bedrift bruker sin virksomhet til å konvertere råmaterialer til ferdige varer, slik at verdien opprettes for kundene. Dette ‘ vis kunder er tvunget til å kjøpe sine ferdige varer eller tjenester.

disse operasjonene når de utføres sammen, gjør en prosess. En prosess er en kombinasjon av to eller flere operasjoner. For eksempel kan en typisk produksjonsprosess ha følgende operasjoner:

 1. Opprette design for produktene
 2. Anskaffe Råvarer
 3. Behandling Av Råvarer
 4. Produksjon (Konvertering av inngang til utgang)
 5. Kvalitetskontroll
 6. Markedsføring av produktet.

en prosess generelt har følgende fire trinn:

 1. Behandling,
 2. Inspeksjon,
 3. Transport og
 4. Lagring.
Operasjoner i Et produksjonsfirma

Hva er betydningen Av Operasjoner?

hvis vi søker ordbøker for meningen, får vi følgende forskjellige betydninger for operasjoner:

 • en måte å fungere på noe,
 • Utføre et praktisk arbeid,
 • en forretningstransaksjon er også en operasjon.

Hva erforretningsoperasjoner?

Abusiness drift genererer verdi fra eiendeler i virksomheten.for Eksempel, hvis en bedrift eier en varebil, kan den bruke varebilen til transport.Dette er hva vi kaller å få tilbake verdien fra dine eiendeler.

du kan vandre en bedrift har også noen immaterielle eiendeler, hvordan er Det mulig å generere en verdi fra en immateriell eiendel? Svaret er veldig enkelt, verdien eravstått fra immaterielle eiendeler i form av royalty.

Forretningsdrift bruker følgende tre faktorer for å maksimere verdien avledet fra en eiendel:

 1. Generering av gjentakende inntekt-en eiendel er verdifull hvis den genererer mer gjentakende inntekt.
 2. Øke verdien av en eiendel-en eiendel genererer mer tilbakevendende inntekt hvis det genererer mer verdi.
 3. Sikring av inntekt og verdi av virksomheten-Begge de ovennevnte faktorene er ubrukelige hvis en bedrift ikke har en mekanisme for å sikre inntekt og verdi av virksomheten.

Hva eroperasjonsstyring?

Operations Management omhandler utforming og kontroll av forretningsdrift. Som diskutert tidligere brukes forretningsvirksomhet til å skape verdier, og det er derfor ledelsens ansvar å overvåke disse aktivitetene og andre operasjoner generelt. Slik kan ledelsen kontrollere og redesigne forretningsaktiviteter som passer til forretningsbehovene. Dette hjelper virksomheten til å bruke få ressurser og få best mulig kundetilfredshet.

Hva Er Sektorene Der Operasjonerledelsen brukes?

den brukes hovedsakelig i følgende sektorer:

 • Selskaper
 • Sykehus
 • Banksystemer
 • Teknologibaserte firmaer etc.

Hvilke typerav beslutninger fattes I Driftsledelse?

hovedbeslutninger i er:

 • hvilken operasjonsstrategi skal et firma ha?
 • Hva bør være den perfekte produktdesign?
 • Hva bør være prosessen design?
 • i tillegg til disse lagerstyring, kapasitetsbeslutning, kvalitetsstyring er også bestemt av driftsledelse.