Articles

PMC

behandeling

behandeling is afgestemd op de individuele patiënt zonder dat Voor alle carotis-aneurysma ‘ s één specifiek type behandeling wordt aanbevolen. Het doel van de therapie is om te voorkomen dat lokale massa-effect, breuk, en neurologische tekorten van embolisatie of trombose. Een groot aantal behandelingen zijn door de jaren heen geprobeerd. Deze variëren van medisch management met surveillance, open chirurgische ingrepen, en dan meer recent endovasculaire opties.

medische behandeling van aneurysma ‘ s in de halsslagader is grotendeels afgeleid van de ervaring in de Mayo-Kliniek (Tabel 1). Fankhauser en de collega ’s onderzochten 141 de gediagnosticeerde aneurysma’ s van de halsslagader in 132 patiënten over periode van 15 jaar in Mayo Kliniek.11Seventy-five aneurysma ‘ s werden niet operatief behandeld. De behandeling omvatte plaatjesaggregatieremmers, anticoagulatie of seriële beeldvorming per behandelend arts. De meeste patiënten waren asymptomatisch en waren bij patiënten met voorafgaande beeldvorming die stabiliteit aan het aneurysma toonden. Tijdens de studieperiode stierf geen van de medisch behandelde patiënten of leed aan ernstige morbiditeit gerelateerd aan het aneurysma. Een had aanzienlijke groei, maar niet-chirurgische interventie werd gekozen vanwege de leeftijd van de patiënten.11

Tabel 1

huidige literatuur over carotis-aneurysma ‘ s met geassocieerde mortaliteit en morbiditeiten
Author date Aantal aneurysma ‘ s echte aneurysma ’s vs. pseudoaneurysma’ s vs. traumatisch Open chirurgie vs. endovasculaire vs. medische therapie Sterfte (%) Perioperatieve beroerte (%) Craniale zenuw letsel (%)
Rhodos 197615 23 16/3/4 21/0/2 0 10 5
McCollum 19794 37 16/19/2 28/0/9 7 11 0
Sundt 198616 20 3/1/7 20/0/0 0 6 25
Bower 199117 25 3/10/8 25/0/0 4 4 35
Moreau 199418 38 12/1/6 38/0/0 2.6 5.3 66
Faggioli 199619 24 21/2/1 24/0/0 4.2 4.2 21
El-Sabrout en Cooley 20003 67 23/38/6 67/0/0 6 8 6
Zhou 20068 42 22/15/5 28/14/0 7 2.4 9.5
Attigah 20099 64 42/8/0 64/0/0 0 1.6 6.3
Pullen 201310 50 19/31/0 47/3/0 0 6 10
Fankhauser 201511a 141 25/103/13 48/18/75 0.7 0.7
alleen aneurysma-gerelateerd overlijden besproken en geen melding gemaakt van alle oorzaken van mortaliteit gedurende 30 dagen, geen schade aan de schedel gemeld.

Open chirurgische benaderingen variëren afhankelijk van anatomie en onderliggende pathologie. Deze kunnen omvatten: ligatie, resectie met primaire reparatie, resectie met interposition graft, resectie met patch reparatie van de slagader. Eerdere studies tonen resectie met interpositie die ongeveer 14 tot 57% van de tijd voorkwam, resectie met primaire anastomose die 6 tot 31% voorkwam, resectie met patch angioplastiek 9,5 tot 66%, en ligatie die veel minder bij 0 tot 1,6% voorkwam.38910

ligatie van de inwendige halsslagader is voornamelijk voorbehouden voor noodsituaties, zoals arteriële breuk. Dit geldt vooral wanneer infectie wordt beschouwd als de primaire etiologie. Meestal worden deze patiënten geplaatst op anticoagulatie om embolisatie te voorkomen als de interne halsslagader geleidelijk vult met trombus. De aanbevolen duur van anticoagulatie is niet gestandaardiseerd, maar de behandelingsduur van 2 weken tot 3 maanden is door enkele groepen beschreven.1213

El-Sabrout en Cooley hebben goede resultaten laten zien met resectie van pseudoaneurysm die geassocieerd zijn met prothesepleisters terug naar normale gezonde slagader en het uitvoeren van herhaalde patch angioplastiek.3Concern voor infectie in deze situaties zou hoog moeten zijn en men zou autologe flard moeten overwegen. Een groot aantal pseudoaneurysmen werd gemeld met eerdere Dacron-pleisters in één reeks. Zijdesteken werden ook geassocieerd met hogere tarieven van aneurysmal degeneratie.

Open chirurgische resultaten bereiken bijna altijd een technisch succes, maar variëren in chirurgisch risico. Het vroege risico op mortaliteit varieert van 0 tot 7%, perioperatieve beroerte 0,7 tot 11%, hersenzenuwletsel 0 tot 66%, hematoom 0 tot 5%, acuut nierfalen 0 tot 1,5%, trombose 0 tot 6%, myocardinfarct 0 tot 1,7% en infectie 0 tot 1,7%.38910craniale zenuwletsels omvatten gezicht, vagus, spinale accessoire, hypoglykemie, en glossopharyngeal zenuwen. Om het risico van embolisatie te verminderen, wordt nauwgezette dissectie zoals men tijdens carotis endarterectomie zou doen voorgesteld samen met minimale manipulatie van het aneurysma. Een korte samenvatting van deze resultaten wordt gepresenteerd inTable 1.

de endovasculaire benadering van aneurysma van de carotis is populairder geworden naarmate endovasculaire technieken en technologieën zijn verbeterd. Li en collega ’s voerden onlangs een systematisch overzicht uit van de endovasculaire behandeling van aneurysma’ s van de halsslagader. Ze verzamelden alle beschikbare gepubliceerde gegevens over endovasculaire behandeling van halsslagader ziekte en combineerden de gegevens. Het aantal patiënten dat met endovasculaire middelen werd behandeld, was 224, waarbij bijna de helft van de aneurysma ‘ s werd toegeschreven aan trauma. De gemiddelde diameter van de aneurysma ‘ s was 26.3 mm. de interne halsslagader was ook de gemeenschappelijkste plaats van aneurysma plaats. Drieënveertig procent van de patiënten had neurologische disfunctie op het moment van de behandeling. Bedekte stents werden in 68% van de gevallen gebruikt, waarbij 83% van de echte aneurysma ’s met een bedekte stent werd behandeld en 67% van de pseudoaneurysma’ s met een bedekte stent. 22 verschillende soorten stents werden geïdentificeerd en gegevens waren ofwel onbekend of niet beschikbaar voor 27 van de behandelde aneurysma ‘ s. Bij 100% van de echte aneurysma ’s en 92,4% van de pseudo-aneurysma’ s werd het procedurele succes waargenomen. De gemiddelde duur van de follow-up was 15,4 maanden. Voor bedekte stents was de doorgankelijkheid van de Stent graft 91,8% met een trombosepercentage van de aneurysma sac van 95,8%; vergeleken met stents van blank metaal met een doorgankelijkheid van de stent van 97,1% en een trombosepercentage van de aneurysma sac van 70,6%. Late complicaties waren respectievelijk 8,3 en 23,5%. Het totale occlusiepercentage was 6,3%. Het aantal beroertes was 2.5% met overdekte stents, en geen gezien met de met de kale metalen stents (0/37).14