Articles

Triving – A Study of Psalm 1

Prospering at Whatever You Do: How to Turn Each Day into a Blessing & Your Life into a Legacy

Inleiding: vele jaren geleden vertelde een wijze vrouw me Psalm 1 te onthouden, zeggende: “It is the door to the het hele boek Psalmen.”Ik heb onthouden Psalm 1, en de meeste dagen citeren aan mezelf. Het is een van mijn favoriete passages in het leven.:gezegend zijn zij die niet wandelen in de Raad van de goddelozen, noch staan in de weg van zondaars, niet zitten in de stoel van spotters. Maar hun lust is in de wet des HEEREN, en in deze wet overdenken zij dag en nacht. Zij zullen zijn als bomen geplant door rivieren van water die hun vrucht dragen in het seizoen. Hun bladeren zullen ook niet verdorren, en wat zij doen zal voorspoedig zijn. Niet zo slecht. Zij zijn als kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het oordeel, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent den Weg der rechtvaardigen, maar den Weg der goddelozen zal vergaan.

gezegend!het eerste woord van Psalm 1 is gezegend, wat ook de manier is waarop Jezus zijn eerste geschreven preek begon in Matteüs 5. We noemen deze bijbelse” gezegend zijn “uitspraken” zaligsprekingen ” omdat in het Latijn het woord Gezegend is zalig. Ik heb er 82 in de Bijbel gevonden. God is gespecialiseerd in het zegenen van ons. Dat woord gezegend (‘Ashar in het Hebreeuws en Makarios in het Grieks) is als een gouden bol om ons heen waarin al Gods oneindige genade, gaven en goedheid worden gegoten. Dit is de sfeer van Christus-volgelingen. Het is het klimaat van onze zielen. Het betekent benijdenswaardig, op een geweldige plek, gelukkig, gelukkig, gefeliciteerd te worden.

verpakt in Zalig is het soort leven beschreven in Psalm 23. Verpakt in deze term is Johannes 10: 10, Toen Jezus zei, Ik ben gekomen opdat gij het leven hebt en dat gij het overvloediger hebt. In dit ene woord zit Efeziërs 1: Geloofd zij de God en vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse plaatsen in Christus.

verpakt in dit woord is alles van 2 Peter, Hoofdstuk 1: Zijn goddelijke kracht heeft ons alles gegeven wat we nodig hebben voor leven en godsvrucht door onze kennis van Hem die ons geroepen heeft door zijn eigen heerlijkheid en goedheid. Hierdoor heeft hij ons ook zijn zeer grote en kostbare beloften gegeven, zodat u door hen kunt deelnemen aan de goddelijke natuur en kunt ontsnappen aan de corruptie in de wereld veroorzaakt door kwade verlangens.

u kunt uw Bijbel bijna willekeurig openen en in verzen vinden die een expositie van dit woord zijn. Dat is waar Psalm 1 over gaat. Het soort persoon dat God zegent. En als je leest door Psalm 1, Je merkt vier verschillende accenten.

1. Onze scheiding (vers 1)

gezegend zijn zij die niet wandelen in de Raad van de goddelozen, noch staan in de weg van zondaars, niet zitten in de stoel van spotters.

met andere woorden, we moeten onszelf scheiden van bepaalde mensen, of, op zijn minst, een apart leven leiden. “Gaat uit hun Midden en scheidt u af, zegt de Here” (2 Korintiërs 6:17). Op een avond sprak ik uit dit vers, en een tiener kwam naar mij na, heel verontrust, gezegde, “Ik heb weinig christenen waar ik woon. De meeste studenten zijn geen christenen, en kan ik hun vriend niet zijn? Moet ik ze allemaal op afstand houden?”De gedachte daaraan verontrustte haar.

Hier is het antwoord: we moeten niet al onze vriendschappen verbreken, maar we moeten ervoor zorgen dat ze ons niet naar beneden halen en dat we verschillend blijven. Er zijn vier stadia van scheiding die cruciaal zijn voor ons. De eerste is in onze trouw. Jezus zei: “Wie mijn discipel wil zijn, moet zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen en mij volgen” (Matteüs 16:24). Dat maakt ons anders dan de rest.ten tweede moeten we in onze houding gescheiden zijn van de wereld. De wereld is oud en toornig en zinnelijk, maar de Bijbel zegt: “de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lijdzaamheid, goedertierenheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing” (Galaten 5:22-23).

ten derde moeten we gescheiden zijn in onze acties. Alle brieven van het Nieuwe Testament werden voor één doel geschreven. De apostelen waren door het land gegaan om het evangelie te prediken, maar de nieuwe gelovigen wisten niet hoe ze als Christenen moesten leven. Ze waren opgegroeid in een heidense cultuur. Paulus en Petrus en Jakobus en Johannes en de anderen schreven hun brieven, waarin ze vertelden hoe ze nu moesten leven. Ze zouden heel anders zijn dan de cultuur om hen heen, en dat zouden we moeten doen.Ten vierde moeten we gescheiden zijn van de wereld in onze beschikbaarheid. De Bijbel zegt: “mijn zoon, indien de zondaars u verleiden, laat u niet toe” (Spreuken 1: 10). Als een vriend of familielid probeert je iets te laten doen dat tegen beter weten in of tegen je geweten ingaat, moet je nee zeggen.

2. Onze meditatie (vers 2)

vers 1 begint met het prachtige woord “gezegend” en vertelt ons onmiddellijk over onze scheiding, maar vers 2 vertelt ons over onze meditatie: Maar hun lust is in de wet des HEEREN, en in deze wet overdenken zij dag en nacht.

als je gezegend wilt worden, moet je het boek bestuderen dat vol zegen is. Je moet ervan genieten en dag en nacht mediteren over wat het zegt. David schreef Psalm 1 nadat hij tijd had doorgebracht met denken aan Jozua 1: 8: Dit Wetboek zal niet uit uw mond wijken, maar gij zult er dag en nacht over nadenken, opdat gij waarneemt te doen naar alles, wat daarin geschreven is. Want dan zul je je weg voorspoedig maken en dan zul je goed succes hebben.zoals ik al zei in mijn boek, Reclaiming the Lost Art of Biblical Meditation, is meditatie de krachtige gewoonte van nadenken, personaliseren en beoefenen van de Schrift. Ik hou ervan om te beginnen met het citeren van de Schrift aan mezelf als ik wakker in de ochtend. Dan sta ik op en zet een kop koffie en ga zitten voor mijn dagelijkse tijd van Bijbelstudie en gebed. Ik begin te lezen waar ik de dag ervoor was gebleven, en ik probeer te studeren, na te denken en na te denken over elk vers. Ik markeer passages die ik leuk vind. Ik leer verzen uit m ‘ n hoofd. Later onder de douche train ik mijn geest om ze te overpeinzen. De hele dag overdenk ik ze. ‘S nachts, mijn werk achter me, open ik mijn Bijbel en lees ik een troostende passage. Ik probeer in slaap te vallen denken over een vers van de Schrift, en als ik wakker tijdens de nacht heb ik gevonden dat het citeren van passages als Psalm 1 is een geweldige manier om te ontspannen en terug te gaan slapen.

dat zijn de gewoonten die leiden tot het volgende vers—onze rijping.

3. Onze rijping (vers 3)

vers 3 zegt: ze zullen zijn als bomen geplant door rivieren van water die hun vrucht dragen in het seizoen. Hun bladeren zullen ook niet verdorren, en wat zij doen zal voorspoedig zijn.mijn thuis in Roan Mountain, Tennessee ligt aan de Doe River, die wordt gevormd door de smeltende sneeuw en ondergrondse bronnen van Roan Mountain, een van de hoogste hoogtes in de Appalachen. Soms is het vreselijk warm in de zomer, omdat de vallei de warmte en vochtigheid vangt. Maar de bomen langs de rivier vervagen of wankelen nooit omdat ze geplant worden door de rivier, die nooit droog loopt. In feite, heb ik een olieverfschilderij in mijn keuken van een bos van bomen leunend over Doe rivier niet ver van ons huis. De wortels verspreiden zich door de grond en nemen het koude bergwater op en worden voortdurend ververst.volgens het boek van Kolossenzen moeten we geworteld en gegrond zijn in Christus; en volgens Christus moeten de rivieren van de Heilige Geest in ons en door ons stromen. Dat gebeurt wanneer we deze gewoonte van voortdurende afscheiding van de wereld en meditatie op het woord cultiveren.

Dit is een terugkerend thema in de Bijbel. Jeremia 17 zegt: Zalig zijn zij, die op den Heere vertrouwen, welker vertrouwen op hem is. Zij zullen zijn als bomen geplant door het water dat zijn wortels uitzendt door de Beek. Hij is niet bang als er warmte komt; zijn bladeren zijn altijd groen. Het heeft geen zorgen in een jaar van droogte en nooit faalt vruchten af te werpen.op een ochtend op een retraite waar ik aan het spreken was, werd ik wakker denkend aan deze passage. Ik liep van mijn hut naar de eetzaal om wat koffie te halen. Een van de medewerkers kwam naar me toe, een 20-jarige Alec. Hij wist dat mijn vrouw, Katrina, leed aan multiple sclerose. Hij vertelde me dat toen hij zeven was, hij werd getroffen door een convergentie van drie ernstige infecties en bijna stierf. Tijdens zijn langdurig herstel moest hij hard werken om op krachten te komen. Zijn favoriete bijbelse karakter is Job, zei hij, want Job had veel problemen in het leven, maar eindigde twee keer zo sterk aan het einde van het dan voorheen. Alec zei: “Ik kwam uit die ziekte twee keer zo sterk in mijn lichaam en hart. Toen ik vijftien was werd ik gediagnosticeerd met multiple sclerose. De visie in mijn rechteroog komt en gaat en ik heb andere van de klassieke MS-symptomen. Maar de Heer helpt me en ik ben vastbesloten om twee keer zo sterk en twee keer zo gezegend te zijn door dit proces.”Ik zag hem werken en realiseerde me dat hij vastbesloten was om te gedijen naast zijn collega’ s in het retraite center, ondanks zijn handicap. Die 20-jarige had de geestelijke rijping van Psalm 1 en Jeremia 17 ontwikkeld, en het is een proces dat ons hele leven doorgaat.Psalm 92 zegt, de rechtvaardigen zullen bloeien als een palmboom, zij zullen groeien als een ceder van Libanon; geplant in het huis van de Heer, zij zullen bloeien in de voorhoven van onze God. Ze zullen nog steeds vrucht dragen op hoge leeftijd, ze zullen fris en groen blijven, verkondigend, ” de Heer is oprecht; Hij is mijn rots, en er is geen goddeloosheid in hem.”

als we ons afscheiden van de wereld en mediteren op het woord, wat we ook doen zal voorspoedig zijn—dat wil zeggen, we zullen vreugdevol het plan vervullen dat God voor ons heeft opgesteld. We zullen het met succes vervullen in zijn ogen, vreugdevol en productief en door Zijn genade. We zullen volwassen worden. Wij zijn geen mensen die denken in termen van mislukking. We zien misschien niet altijd alle zichtbare succes, maar dezelfde God die weet hoe hij vervloekingen in zegeningen kan veranderen, verandert ook zegeningen in voordelen die van hier tot in de eeuwigheid voor zijn heerlijkheid samengaan.

4. Onze bestemming (vers 4-6)

en spreken van eeuwigheid, de laatste drie verzen beschrijven onze bestemming: niet zo de goddelozen. Zij zijn als kaf dat door de wind wordt weggeblazen. Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het oordeel, noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen. Want de Heere kent den Weg der rechtvaardigen, maar den Weg der goddelozen zal vergaan.

De meesten van ons zijn geen boeren en weten niet veel over kaf. Maar denk aan kleine stukjes stro gevangen in de wind. Stel je nu een enorme kersenboom voor, geplant in een geïrrigeerde zone door een rivier. Een stevige bries blaast het verdwaalde stuk stro naar de vergetelheid. Maar de boom slingert gewoon sierlijk in de wind.

dat vertegenwoordigt het verschil tussen een Jezus volgeling en degenen zonder Christus—ongeacht hoe rijk of machtig of succesvol of arrogant ze zijn.conclusie: Ik vraag me soms af of Jezus zijn Bergrede heeft gemodelleerd naar Psalm 1. Beide delen van de Schrift beginnen met hetzelfde woord-gezegend. Beide gaan verder met het beschrijven van het rechtvaardige leven van een gelovige, en beide eindigen met het contrasteren van twee wegen die leiden naar verschillende bestemmingen. Hier in Psalm 1, wordt ons verteld dat God waakt over de snelweg van de rechtvaardigen, maar die op de snelweg van de goddelozen zullen vergaan. Op welke weg zit je? Psalm 1 is het fundament van de Psalmen, omdat het fundamenteel is voor de welvaart van zegeningen onbeperkt.

twee wegen kwamen samen in een bos, en I—

Ik nam de Jesus Road, minder bereisde door,

en dat heeft het verschil gemaakt.