Articles

John Dean 'pamięć Johna Deana: case study

John Dean, były doradca prezydenta Nixona, zeznawał przed Senacką Komisją w sprawie Watergate w sprawie rozmów,które później zostały nagrane. Dina i transkrypcje wskazują na systematyczne zniekształcenia na pewnym poziomie analizy i wysoką dokładność na innym poziomie. Wiele zniekształceń wiąże się z wyobrażeniem Deana o sobie, zwykle przypomina sobie swoją rolę jako ważniejszą niż w rzeczywistości. Z drugiej strony jego pamięć jest w większości słaba w rozmowach, z wyjątkiem przypadków, gdy były one często zgłaszane lub wcześniej zgłaszane. Chociaż jego zeznania są skażone błędami, jeśli chodzi o konkretne rozmowy, które próbuje opisać, Dean ma głównie rację co do tego, co się stało: istnienia „osłony” i zaangażowania kilku osób. Dowody te są zatem dokładne na poziomie, który nie jest ani ” semantyczny „(impulsywny Dean wyraźnie opisuje niektóre odcinki), ani” epizodyczny ” (ponieważ jego Liczba odcinków jest często błędna). Termin „repisodyczny” został stworzony w celu opisania takich wspomnień, wydaje się, że epizod, który pamiętamy, składa się z serii wydarzeń odzwierciedlających prawdziwy stan rzeczy.