Articles

doseintensitet for administrasjon av bolus versus infusjon kjemoterapi: gjennomgang av litteraturen for 27 antineoplastiske midler

Problem: doseintensiteten (DI) og maksimal tolerert dose (MTD) for antineoplastiske midler antas å være en kritisk faktor for å oppnå optimal terapeutisk nytte. Hver av disse faktorene kan påvirkes av tidsplanen for legemiddeladministrasjon, spesielt infusjon eller boluslevering.

Mål: For å gjennomgå litteraturen for utvalgte antineoplastiske legemidler for å analysere den relative DI og MTD for bolus vs infusional administrasjonsplaner.

Metoder: Kliniske rapporter om bolus og infusjon av kjemoterapeutiske legemidler i kategoriene antimetabolitter; alkyleringsmidler; antibiotika; plantealkaloider og platinanaloger ble samlet med fokus på fase I-studier som etablerte MTD per syklus og DI. Infusjonsplaner ble definert som kontinuerlig parenteral administrering i mer enn 24 timer eller, i noen tilfeller, daglig bolusdosering i en time i 3 til 5 dager. Bolusplaner ble definert som administrasjon over minutter opptil 24 timer og inkluderte også daglig dosering i noen tilfeller.

Resultater: for antimetabolitter reduserer infusjonsplanen GENERELT MTD og DI i forhold til bolusadministrasjon, men FOR 5-FU øker MTD og DI begge. FOR alkyleringsmidler og platinanaloger er MTD og DI for bolus-og infusjonslevering generelt sammenlignbare; men infusjonsadministrasjon resulterer i en noe økt MTD for tiotepa, og for ifosfamid økes MTD avhengig av infusjonens varighet. FOR antibiotika og plantealkaloider er MTD og DI for infusjonsadministrasjon variabel relatert til det spesifikke midlet og infusjonsvarigheten og kan økes, reduseres eller sammenlignes MED MTD for bolusplaner.

Konklusjoner: MTD og DI for de fleste cytotoksiske midler administrert via bolus versus infusjonsplaner er uforutsigbare og variable og påvirkes av infusjonsvarigheten og intervallet mellom behandlingssyklusene(for eksempel tre versus fire ukers intervaller). MTD og DI øker vesentlig med infusjonslevering for tiotepa, 5-FU og VM26 (sistnevnte i leukemi spesifikt) og reduseres vesentlig for antimetabolittene FUDR, ara-C, metotreksat OG 6MP. FOR de fleste andre legemidler og i alle fire legemiddelkategorier ER MTD og DI relativt sammenlignbare, selv om infusjonsvarigheten for ifosfamid og topotekan avgjør om MTD og DI øker, reduseres eller forblir den samme i forhold til bolusadministrasjon. Bruk av cytokiner kan vesentlig endre MTD og DI, spesielt ved bolusadministrasjon, siden dosebegrensende toksisitet er hematologisk for mange legemidler.