Articles

dosisintensiteit voor bolus versus toediening van infusie chemotherapie: overzicht van de literatuur voor 27 anti-neoplastische middelen

probleem: de dosisintensiteit (DI) en de maximaal getolereerde dosis (MTD) van anti-neoplastische middelen worden verondersteld een kritische factor te zijn voor het bereiken van een optimaal therapeutisch voordeel. Elk van deze factoren kan worden beïnvloed door het toedieningsschema, met name via infuus of bolus.

doelstelling: De literatuur voor geselecteerde antineoplastische geneesmiddelen bekijken om de relatieve DI en MTD voor bolus vs.infusiegerelateerde toedieningsschema ‘ s te analyseren.

methoden: klinische meldingen van bolus en toediening via infuus van chemotherapeutische geneesmiddelen in de categorieën antimetabolieten; alkylerende middelen; antibiotica; plantalkaloïden en platinaanalogen werden verzameld met de nadruk op Fase I-studies tot vaststelling van de MTD per cyclus en de DI. Infusieschema ‘ s werden gedefinieerd als continue parenterale toediening gedurende meer dan 24 uur of, in sommige gevallen, dagelijkse bolusdosering gedurende één uur gedurende 3 tot 5 dagen. Bolusschema ‘ s werden gedefinieerd als toediening gedurende minuten tot 24 uur en omvatten in sommige gevallen ook dagelijkse dosering.

resultaten: voor antimetabolieten verlaagt het infusieschema over het algemeen de MTD en DI ten opzichte van bolustoediening, maar voor 5-FU nemen de MTD en DI beide toe. Voor alkylerende stoffen en de platinaanalogen zijn de MTD en de DI voor bolus-en infusieafgifte over het algemeen vergelijkbaar; maar toediening via infusie resulteert in een licht verhoogde MTD voor thiotepa en voor ifosfamide, wordt de MTD verhoogd afhankelijk van de duur van de infusie. Voor de antibiotica en de plantaardige alkaloïden is de MTD en de DI van toediening via infuus variabel afhankelijk van het specifieke agens en de infusieduur en kunnen deze verhoogd, verlaagd of vergelijkbaar zijn met de MTD van bolusschema ‘ s.

conclusies: De MTD en DI voor de meeste cytotoxische middelen die via bolus Versus via infuus toegediend schema ‘ s worden toegediend, zijn onvoorspelbaar en variabel en worden beïnvloed door de infusieduur en het interval tussen de behandelingscycli (bijvoorbeeld intervallen van drie versus vier weken). De MTD en DI nemen aanzienlijk toe bij toediening via infuus voor thiotepa, 5-FU en VM26 (de laatste in het bijzonder bij leukemie) en nemen aanzienlijk af voor de antimetabolieten FUDR, ara-C, methotrexaat en 6MP. Voor de meeste andere middelen en in alle vier de geneesmiddelcategorieën zijn de MTD en de DI relatief vergelijkbaar, hoewel voor ifosfamide en topotecan de duur van de infusie bepaalt of de MTD en de DI toenemen, afnemen of hetzelfde blijven ten opzichte van bolustoediening. Het gebruik van cytokines kan de MTD en DI aanzienlijk veranderen, vooral bij bolustoediening, aangezien dosisbeperkende toxiciteit voor veel stoffen hematologisch is.