Articles

Produksjon og Forsyning

Kobolt Er ikke et spesielt sjeldent metall, og det rangerer 32. i global overflod.

Kobolt er vidt spredt i jordskorpen og finnes i en rekke forskjellige malm i flere land. Kobolt er bare utvunnet alene fra Marokkanske og Noen Kanadiske arsenidmalmer. Det er normalt forbundet som et biprodukt av kobber eller nikkel gruvedrift. Rundt 55% av verdens koboltproduksjon kommer fra nikkelmalm.

Globalt koboltmarkedskart

Nåværende forskning ser på å utvikle nye innovative metoder for koboltproduksjon. CI samarbeider for Tiden med Naturhistorisk Museum om et slikt prosjekt, CoG3.

Betydelige ressurser av kobolt er også til stede i dyphavsknuter og skorper som forekommer I Midt-Stillehavet. Selv om de for tiden er hypotetiske ressurser, anslås de å inneholde rundt 120 millioner tonn kobolt(USGS Metal Commodities Summary 2015). Nåværende landkilder anslås å gi godt over 100 års forsyning, så ingen langsiktig mangel er i sikte, spesielt når man vurderer resirkulering.

Kobolt er klassifisert som et kritisk råmateriale AV EU på GRUNN av BÅDE å være et essensielt mineral for å skape en bærekraftig planet, og 55% av den globale forsyningen stammer fra den politisk ustabile DRC. Den store andelen kobolt som stammer fra DRC fremhever viktigheten av at selskapene følger Due Diligence prosedyrer med hensyn til ansvarlig sourcing.

Countries that mine or refine cobalt

Country Mined Refined Refined Qty (mt)
Australia × × 3,200
Brazil × × 400
Belgium × 6,329*
Canada/Norway (Glencore) × × 9,044
China × × 45,046 (mainly imported raw material)
Cuba × See Canada
France × 119
Finland × 11,187 (mainly imported raw material)
India × 100
Japan × 4,305
Madagascar x x 3,273
Morocco × × 1,568
New Caledonia × To be updated
Russia × × 3,092
South Africa × × 1,101
Uganda x x 0 (ceased operations 2014)
D.R.C. × × 400
Zambia × × 4,725
TOTAL ~93,889(Tonnes) **

Table 1 Countries that mine or refine cobalt. Figures refer to 2016 production levels unless otherwise stated: * Includes cobalt produced by facilities in China.

Infographic
KOBOLT PRODUKSJON og FORSYNING

Se også

  • Kobolt Bruker
  • Kritisk Råstoff

Finn ut mer

  • Cog3
  • MineralsUK (British Geological undersøkelse)