Articles

productie en levering

kobalt is geen bijzonder zeldzaam metaal en staat wereldwijd op de 32e plaats.

kobalt is wijd verspreid in de aardkorst en wordt in verschillende landen aangetroffen in verschillende ertsen. Kobalt wordt alleen gewonnen uit de Marokkaanse en enkele Canadese arsenide-ertsen. Het wordt gewoonlijk geassocieerd als een bijproduct van koper – of nikkelmijnbouw. Ongeveer 55% van de wereldproductie van kobalt komt uit nikkelerts.

Global cobalt market map

momenteel wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van nieuwe innovatieve methoden voor de productie van kobalt. De CI werkt momenteel samen met het Natural History Museum aan een dergelijk project, CoG3.

belangrijke kobaltvoorraden zijn ook aanwezig in de diepzeeknobbels en korsten die in het midden van de Stille Oceaan voorkomen. Hoewel momenteel hypothetische hulpbronnen, worden ze geschat op ongeveer 120 miljoen ton kobalt (USGS Metal Commodities Summary 2015). De huidige landbronnen worden geschat op ruim 100 jaar voorraad, dus er is geen tekort op de lange termijn in zicht, met name als het gaat om recycling.

kobalt wordt door de EU geclassificeerd als een kritieke grondstof, omdat beide een essentieel mineraal zijn voor het creëren van een duurzame planeet, en 55% van de wereldwijde aanvoer afkomstig is uit de politiek instabiele DRC. Het grote percentage kobalt dat afkomstig is uit de DRC benadrukt het belang voor bedrijven om Due Diligence procedures te volgen met betrekking tot verantwoorde sourcing.

Countries that mine or refine cobalt

Country Mined Refined Refined Qty (mt)
Australia × × 3,200
Brazil × × 400
Belgium × 6,329*
Canada/Norway (Glencore) × × 9,044
China × × 45,046 (mainly imported raw material)
Cuba × See Canada
France × 119
Finland × 11,187 (mainly imported raw material)
India × 100
Japan × 4,305
Madagascar x x 3,273
Morocco × × 1,568
New Caledonia × To be updated
Russia × × 3,092
South Africa × × 1,101
Uganda x x 0 (ceased operations 2014)
D.R.C. × × 400
Zambia × × 4,725
TOTAL ~93,889(Tonnes) **

Table 1 Countries that mine or refine cobalt. Figures refer to 2016 production levels unless otherwise stated: * Includes cobalt produced by facilities in China.

Infographic
KOBALT PRODUCTIE EN SUPPLY

Zie ook:

  • Kobalt Gebruikt
  • Kritische grondstof

meer

  • CoG3
  • MineralsUK (British Geological Survey)