Articles

anmeldelse articleArtificial consciousness and the consciousness-opmærksomhed dissociation

kunstig intelligens er ved et vendepunkt med en betydelig stigning i projekter, der sigter mod at implementere sofistikerede former for menneskelig intelligens i maskiner. Denne forskning forsøger at modellere specifikke former for intelligens gennem brute-force søgning heuristik og også gengive træk ved menneskelig opfattelse og kognition, herunder følelser. Sådanne mål har konsekvenser for kunstig bevidsthed, hvor nogle argumenterer for, at det vil være opnåeligt, når vi overvinder kortsigtede tekniske udfordringer. Vi mener dog, at fænomenal bevidsthed ikke kan implementeres i maskiner. Dette bliver klart, når man overvejer følelser og undersøger dissociationen mellem bevidsthed og opmærksomhed hos mennesker. Selvom vi muligvis kan programmere etisk adfærd baseret på regler og maskinindlæring, vil vi aldrig være i stand til at gengive følelser eller empati ved at programmere sådanne kontrolsystemer—dette vil kun være simuleringer. Argumenter til fordel for denne påstand inkluderer overvejelser om evolution, de neuropsykologiske aspekter af følelser og dissociationen mellem opmærksomhed og bevidsthed, der findes hos mennesker. I sidste ende er vi langt fra at opnå kunstig bevidsthed.